W-4 Form Tax Withholding: What You Need to Know

Formularz W-4: dodatkowe potrącenia, zwolnienia i inne rzeczy, które pracownicy muszą wiedzieć

Wiedza o tym, jak działa formularz IRS W-4, może pomóc w znalezieniu nowej pracy, zwrocie podatku i uniknięciu szacunkowych płatności podatku.

Kiedy zaczynasz nową pracę, Twój pracodawca poprosi Cię o wypełnienie formularza W-4. Ten formularz wymaga podania takich informacji, jak oczekiwany status podatkowy, dochód rodziny z innych miejsc pracy, liczba osób pozostających na utrzymaniu oraz odliczenia podatkowe, o które planujesz się ubiegać. IRS W-4 pomaga określić prawidłową kwotę podatku dochodowego, którą pracodawca potrąci z Twojego wynagrodzenia.

Możesz również skorzystać z formularza W-4, jeśli masz dodatkową pracę i chcesz uniknąć szacowanych płatności podatkowych lub jeśli otrzymujesz inne dochody pozapłacowe przez cały rok. Dodatkowo możesz skorzystać z formularza W-4, aby skorygować swój zwrot podatku za kolejny rok.

Dlatego ważne jest, aby poprawnie wypełnić formularz W-4. Aby pomóc, oto dziesięć rzeczy, które musisz wiedzieć.

1. Nie musisz co roku wypełniać formularza W-4

Nie musisz co roku składać u swojego pracodawcy formularza W-4. Jeśli jesteś zadowolony z obecnego potrącenia podatku, możesz pozostawić swój aktualny formularz W-4 u swojego pracodawcy.

·         Aby rozpocząć nową pracę, należy jednak wypełnić formularz W-4. Tylko w ten sposób Twój nowy pracodawca będzie wiedział, ile federalnego podatku dochodowego potrącić z Twojego wynagrodzenia.

·         Musisz również złożyć nowy formularz W-4, jeśli chcesz skorygować kwotę podatku, którą Twój obecny pracodawca potrąca z Twojej wypłaty.

Idealnie byłoby, gdybyś chciał, aby Twoje roczne potrącenie u źródła i zobowiązanie podatkowe za dany rok były zbliżone, abyś nie był dużo winien lub nie odzyskał dużej kwoty po złożeniu zeznania. (Pamiętaj, że duży zwrot podatku oznacza, że udzieliłeś IRS nieoprocentowanej pożyczki).

Jeśli potrącenie podatku u źródła jest nieterminowe, pomocne może być złożenie nowego formularza W-4. Jest to szczególnie ważne, jeśli masz znaczącą zmianę w swoim życiu, taką jak ślub, urodzenie dziecka lub zakup domu.

2. Formularz W-4 jest stosunkowo łatwy, jeśli Twoje podatki są proste

Formularz W-4 może być stosunkowo łatwy, jeśli masz tylko jedną pracę, a Twoje podatki są proste. (Mówiąc prościej, oznacza to, że nie składasz wspólnego zeznania podatkowego z małżonkiem, który pracuje, nie masz osób na utrzymaniu, nie wyszczególniasz ani nie ubiegasz się o odliczenia inne niż standardowe odliczenie, nie ubiegasz się o ulgi podatkowe i nie masz dochodu niezwiązanego z zatrudnieniem).

Jeśli wszystkie te informacje są prawdziwe, wystarczy podać swoje imię i nazwisko, adres, numer ubezpieczenia społecznego i status zgłoszenia, a następnie podpisać i opatrzyć datą formularz W-4. Twój pracodawca obliczy Twoją zaliczkę na podatek na podstawie standardowych stawek podatku dochodowego  dla Twojego statusu podatkowego, bez żadnych innych korekt.

3. Formularz W-4 może potrwać dłużej, jeśli Twoje podatki są skomplikowane

Jeśli Twoje podatki są bardziej skomplikowane, wypełnienie formularza W-4 prawdopodobnie zajmie Ci więcej czasu.

Na przykład, gdy nowi pracownicy wypełniają formularz W-4, mogą być zmuszeni do wyszukania informacji z ostatniego zeznania podatkowego, aby uzyskać informacje o łącznych odliczeniach z poprzedniego roku podatkowego, uldze podatkowej na dziecko oraz wysokości zgłoszonego dochodu pozapłacowego.

4. Wiele miejsc pracy i pracujący małżonkowie wymagają więcej informacji

Posiadanie wielu miejsc pracy lub pracującego współmałżonka może wpłynąć na podatek potrącany z wynagrodzenia.

·         Stawki podatkowe rosną wraz ze wzrostem dochodów, a w każdym zeznaniu podatkowym można ubiegać się  tylko o jedno  standardowe odliczenie, niezależnie od liczby miejsc pracy.

·         W rezultacie, jeśli masz więcej niż jedną pracę w tym samym czasie lub składasz wspólne zeznanie z pracującym małżonkiem, zwykle należy potrącić więcej pieniędzy z łącznego wynagrodzenia za wszystkie prace, niż zostałoby potrącone, gdyby każda praca była rozpatrywana osobno.

·         W związku z tym należy dokonać korekt potrącenia podatku u źródła, aby uniknąć konieczności naliczenia dodatkowego podatku i być może kar przy składaniu zeznania podatkowego.

·         Na szczęście formularz W-4 zawiera sekcję, w której możesz podać informacje o dodatkowych miejscach pracy i pracujących małżonkach, aby można było odpowiednio dostosować potrącenie.

·         Uwaga: IRS zaleca wypełnienie formularza W-4 dla wszystkich zadań, aby uzyskać jak najdokładniejsze potrącenie. (Mówiąc “dokładny”, agencja ma na myśli całkowite potrącenie podatku u źródła jak najbardziej zbliżone do oczekiwanego zobowiązania podatkowego).

5.Linia 4b na W4: Możesz uwzględnić ulgi podatkowe i odliczenia

Formularz W-4 umożliwia dostosowanie potrącenia podatku u źródła w celu uwzględnienia określonych ulg i odliczeń podatkowych. Na formularzu W-4 znajdują się wiersze służące do dodawania tych kwot. Uwzględnienie odliczeń podatkowych i ulg w formularzu zmniejszy kwotę potrąconego podatku, zwiększy kwotę wypłaty i zmniejszy wszelkie zwroty, które możesz otrzymać po złożeniu zeznania podatkowego.

Pracownicy mogą uwzględnić ulgę podatkową na dziecko i ulgę na inne osoby pozostające na utrzymaniu w kroku 3 formularza. Możesz również uwzględnić szacunki dotyczące innych ulg podatkowych, takich jak ulgi edukacyjne lub zagraniczne ulgi podatkowe.

W przypadku potrąceń należy pamiętać, że w wierszu 4(b) należy wprowadzać tylko potrącenia inne niż podstawowe standardowe potrącenie. W związku z tym w tym wierszu można uwzględnić wyszczególnione potrącenia. Jeśli skorzystasz ze standardowego odliczenia, możesz również uwzględnić inne odliczenia, takie jak odsetki od kredytu studenckiego i IRA.

Jeśli pracujesz na kilku etatach lub masz pracującego współmałżonka, wypełnij krok 3 i wiersz 4(b) tylko na jednym formularzu W-4. Powinien to być formularz dla najlepiej płatnej pracy, aby uzyskać najdokładniejsze potrącenie.

6. IRS posiada narzędzie online, które pomoże Ci wypełnić formularz W-4

Aby uzyskać najdokładniejsze potrącenie u źródła, skorzystaj z IRS Tax Withholding Estimator, który pomoże Ci wypełnić formularz W-4. Będziesz chciał również skorzystać z tego narzędzia, jeśli spodziewasz się, że będziesz pracować tylko przez część roku, masz dochód z dywidend lub zyski kapitałowe podlegające dodatkowym podatkom (np. dodatkowy podatek Medicare) lub masz dochód z samozatrudnienia.

Zanim zaczniesz korzystać z narzędzia, będziesz potrzebować kilku rzeczy przy sobie — będziesz ich potrzebować jako źródła informacji.

Na przykład miej pod ręką swoje najnowsze federalne zeznanie podatkowe. Będziesz także potrzebował ostatniego odcinka wypłaty (współmałżonka, jeśli jesteś w związku małżeńskim). Zbieraj również informacje o innych źródłach dochodu, takich jak faktury, wyciągi i formularze 1099.

7. Możesz ustawić dodatkowe potrącenie dla dochodu pozapłacowego

Jeśli otrzymujesz dochód podlegający opodatkowaniu, który nie pochodzi z wynagrodzenia, taki jak odsetki, dywidendy lub wypłaty z tradycyjnego IRA, możesz poprosić pracodawcę o potrącenie podatku u źródła z Twojej wypłaty, aby pokryć dodatkowe podatki. Wystarczy, że wpiszesz szacunkową łączną kwotę tego dochodu za dany rok w wierszu 4(a) formularza W-4, a Twój pracodawca obliczy odpowiednią kwotę potrącenia dla każdego okresu rozliczeniowego.

Nie uwzględniaj dochodu z dodatkowego występu w wierszu 4(a). Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak skłonić szefa do potrącania podatków z regularnej wypłaty za dochody z samozatrudnienia.

8. Możesz ustawić dodatkowe potrącenie dla pracy dodatkowej

Załóżmy, że masz dodatkową pracę jako niezależny wykonawca (tj. nie “pracownik”). W takim przypadku możesz skorzystać z formularza W-4, aby potrącić dodatkowe podatki z wypłaty w swojej stałej pracy, aby pokryć również swoją dodatkową pracę (zamiast dokonywać szacunkowych płatności podatkowych za drugą pracę).

·         Skorzystaj z narzędzia IRS Tax Witholding Estimator  tool.  Możesz również płacić podatki od samozatrudnienia, potrącając je z regularnego wynagrodzenia za pracę.

·         Nie należy jednak uwzględniać dochodu z samozatrudnienia jako “innego dochodu” w wierszu 4(a). Linia ta dotyczy tylko dochodu, a nie pracy.

9. Możesz ubiegać się o zwolnienie z podatku u źródła

Możesz ubiegać się o zwolnienie z potrącenia podatku u źródła na formularzu W-4. W formularzu nie ma konkretnego wiersza na ten temat, ale możesz ubiegać się o zwolnienie, wpisując “Zwolniony” w miejscu pod wierszem 4(c), jeśli się kwalifikujesz. Musisz również podać swoje imię i nazwisko, adres, numer ubezpieczenia społecznego i podpis.

Patrząc w przyszłość na przyszły rok, kwalifikujesz się do zwolnienia w 2024 r., jeśli (1) nie miałeś federalnego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego w 2023 r. i (2) nie spodziewasz się federalnego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego w 2024 r. (Jeśli całkowity oczekiwany dochód na przyszły rok jest niższy niż standardowej kwoty odliczenia dla Twojego statusu podatkowego, to spełniasz drugi wymóg).

Uwaga: Jeśli ubiegasz się o zwolnienie, podatek dochodowy nie zostanie potrącony z wypłaty, a przy składaniu zeznania podatkowego możesz być zobowiązany do zapłaty podatku. Możesz zostać ukarany karą za niedopłatę. Jednak zwolnienie jest również ważne tylko przez jeden rok, więc musisz je corocznie ubiegać.

10. Dodatkowa potrącana kwota może zwiększyć Twój zwrot podatku

Jeśli chcesz, możesz dostosować swój formularz W-4, aby wygenerować większy zwrot podatku (lub ogólnie zwrot podatku). Chociaż system potrącania podatku u źródła ma na celu uzyskanie jak najdokładniejszego potrącenia u źródła, możesz dodać dodatkową kwotę w wierszu 4(c) dla “dodatkowego potrącenia u źródła”, aby zwiększyć potrącenie podatku dochodowego i zmniejszyć wypłatę. Zwiększy to Twój zwrot podatku lub zmniejszy podatek, który jesteś winien przy składaniu zeznania podatkowego.

Jeśli masz konkretną kwotę zwrotu, pozwól, aby estymator potrącenia podatku IRS powiedział Ci, ile należy odłożyć w wierszu 4(c). Możesz nawet pobrać formularz W-4 z odpowiednią kwotą wstępnie załadowaną w wierszu 4(c).