Ukraina krajem zdewastowanym

Ze względu na wojnę wywołaną przez Rosjan, ukraińska infrastruktura została zdewastowana. Z analizy przeprowadzonej przez Bank Światowy, a opublikowanej w raporcie zatytułowanym „The Ukraine Rapid Damage and Needs Assessment” wynika, że na dzień pierwszego czerwca straty spowodowane bezpośrednio oraz pośrednio przez wojnę wyniosły 349 mld dolarów. Co warto zaznaczyć, są to minimalne szacunki, więc nawet ponad trzy miesiące temu szkody, powstałe na skutek działań agresora, były jeszcze większe.  Rosjanie 24 lutego rozpoczęli inwazję na Ukrainę mającą na celu podporządkować sobie ten kraj. Co prawda, na szczęście nie udało im się go zrealizować, ale podczas prowadzenia działań wojennych nie tylko doprowadzili m.in. do śmierci tysięcy cywilów, ale również do zdewastowania ukraińskiej gospodarki. Na dzień pierwszego czerwca wartość szkód, powstałych bezpośrednio na skutek działań agresora, wyniosła 97 mld dolarów, przy czym jest to szacunek minimalny. Jak widać na zamieszczonym poniżej wykresie, najbardziej ucierpiało ukraińskie mieszkalnictwo. Z szacunków Banku Światowego wynika, że łącznie aż 817 tys. jednostek mieszkalnych zostało dotkniętych przez wojnę. Co więcej 38 proc. ze wspomnianej liczby zostało uszkodzonych tak bardzo, że nie da się ich już naprawić.

Do tego rosyjska inwazja doprowadziła również do powstania szkód również w sposób pośredni. Choćby na skutek działań wojennych ukraińskie rolnictwo znalazło się w kryzysie, przez co spadł popyt na transport, co poskutkowało pogorszeniem się sytuacji w tej branży. W taki sposób powstałe straty są większe od tych bezpośrednich i ich łączna wartość wyniosła na dzień pierwszego czerwca 252 mld dolarów. Przy czym warto pokreślić, że w tym wypadku również mamy do czynienia z szacunkiem minimalnym. Z danych zaprezentowanych poniżej wynika, że największe straty związane są z dekontaminacją gruntów. Otóż ze względu na rosyjską inwazję nawet 13 proc. terytorium Ukrainy jest pokryte minami lub wybuchowymi bądź zwyczajnie szkodliwymi pozostałościami wojennymi. W celu pozbycia się ich oraz uczynienia gruntów ponownie zdatnymi do użytkowania, należy, wedle ostrożnych szacunków Banku Świątowego, wydać aż 73,2 mld dolarów.

Biorąc pod uwagę te dane, analitycy wyliczyli, że według stanu na 1 czerwca, Ukraina potrzebuje co najmniej 349 miliardów dolarów, aby odbudować się gospodarczo po rosyjskiej inwazji. Oznacza to, że jedynie po to, aby się gospodarczo podnieść po wojnie, potrzebuje środków większych od jej nominalnego PKB z 2021 roku o ok. 75 proc. Do tego, jak zaznaczają eksperci Banku Światowego, do zaspokojenia najpilniejszych potrzeb mieszkańców kraj ten będzie potrzebował ok. 105 mld dolarów. Te środki miałaby być przeznaczone między innymi na poczynienia odpowiednich przygotowań na nadchodzącą zimę, naprawę dróg oraz dostarczanie publicznych usług zdrowotnych, czy edukacyjnych. Co warto zaznaczyć, jeśli Ukraina nie otrzyma takich środków, miliony jej mieszkańców wpadnie w ubóstwo. W tym roku i tak co najmniej 21 proc. populacji tego kraju będzie musiało wyżyć za mniej niż 5,5 dolara dziennie. Jednakże może być znacznie gorzej. W scenariuszu, w którym ukraińskie władze nadal będą monetyzowały deficyt powstający na skutek wojny, jeszcze pod koniec tego roku wskaźnik ubóstwa wyniesie 34 proc. Co więcej, jeśli władze wdrożą pakiet oszczędnościowy, czyli z chęci zatrzymania rosnącej inflacji, zaczną obcinać wydatki socjalne, to w takim wypadku już w tym roku ponad 40 proc. obywateli tego państwa będzie musiało wyżyć za mniej niż 5,5 dolara dziennie.

Choć realizacja takiego scenariusza jest mało prawdopodobna, gdyż nie tylko Zachód już udziela Ukrainie bardzo potrzebnego jej wsparcia finansowego, ale również wiele państw rozpoczęło prace nad opracowaniem planu mającego na celu odbudowę gospodarki tego kraju. Otóż w dniach 4-5 lipca w Lugano w Szwajcarii miała miejsce konferencja, w której brali udział reprezentanci 40 państw oraz 18 organizacji międzynarodowych. Na niej zaprezentowano „Plan Marshalla”, którego założenia utworzone zostały przez Narodową Radę ds. Odbudowy Ukrainy. Zgodnie z nim odbudowa trwać będzie przez 10 lat i będzie miała trzy etapy: I etap (2022) dotyczy bieżących potrzeb, głównie tych związanych z odtworzeniem zniszczonej lub uszkodzonej infrastruktury, II etap (2023-2025) zakłada realizację 580 projektów o wartości 350 mld USD, III etap (2026-2032) to 270 projektów na sumę 400 mld USD.

 

Samochody spalinowe odchodzą do historii …

W ostatnich latach auta elektryczne na baterie i hybrydowe pojazdy typu plug-in cieszą się rosnącą popularnością. Oczekuje się, że w 2022 r. globalna sprzedaż pojazdów elektrycznych osiągnie poziom 384 miliardów dolarów, zgodnie z danymi z raportu Statista Mobility Market Outlook. Prognozy na kolejne lata są równie optymistyczne. Według szacunków do 2027 r. rynek aut elektrycznych i hybrydowych osiągnie łączną wartość 869 miliardów dolarów.

Według analityków z Mobility Market Outlook, pojazdy na baterie przejmują rynek samochodowy. Rozwoju rynku pojazdów elektrycznych (EV) nie powstrzymała nawet pandemia COVID-19 i związane z nią zakłócenia w łańcuchu dostaw. “Pomimo tych ostatnich wyzwań i rosnących kosztów produkcji z powodu drożejących surowców, sprzedaż pojazdów elektrycznych nadal rośnie w szybkim tempie. Jeśli to się utrzyma, ich sprzedaż przekroczy sprzedaż pojazdów z napędem konwencjonalnym (tj. pojazdów z silnikami spalinowymi)” – uważają analitycy Mobility Market Outlook