Wiadomości z rynków finansowych i technologicznych

Wells Fargo Investment Institute twierdzi, że gospodarka USA weszła w recesję w drugim półroczu. Jeszcze miesiąc temu prognozował, że nie stanie się to w tym roku, informuje Bloomberg. Eksperci z działu strategii inwestycyjnej amerykańskiego banku wskazują jako powody szybszego nadejścia recesji większą niż oczekiwano i powszechniejszą inflację, która pogorszyła nastroje konsumentów i biznesu, co sygnalizuje pogorszenie wydatków.

 

Christopher Waller z zarządu Fed i James Bullard, szef Fed w St. Louis nie obawiają się recesji w USA. Twierdzą, że potrzebna jest kolejna podwyżka stóp o 75 pkt. bazowych aby obniżyć inflację, informuje Bloomberg. – Potrzebujemy przejścia do dużo bardziej restrykcyjnych stóp i polityki i musimy zrobić to najszybciej jak to możliwe – powiedział Waller. – Dlatego zdecydowanie opowiadam się za kolejną podwyżką o 75 pkt. bazowych w lipcu i prawdopodobnie o 50 pkt. bazowych we wrześniu. Potem możemy debatować, czy wrócić do 25 pkt., czy też w przypadku braku spadku inflacji nie powinniśmy zrobić więcej – dodał.

 

Dolar pozostaje niezwykle mocny, a europejskie waluty pod presją. Praprzyczyną tego stanu rzeczy jest skomplikowana sytuacja europejskiej gospodarki, gdzie ryzyko recesji jest większe niż w USA, co przynajmniej po części wynika z dużych problemów z dostępnością (i cenami) surowców energetycznych. Efekt to kontynuacja trendu spadkowego na parze EURUSD, gdzie po przełamaniu wsparcia 1,0360 spadki przyspieszyły (obecnie para notowana jest w okolicach 1,0165). Notowania dolara wzrosły do 4,7537 zł, poziomu najwyższego w historii.

 

Fala upałów spowodowała spadek poziomu wody w Renie najniżej od co najmniej 15 lat, informuje Bloomberg. Ren jest najważniejszym wodnym szlakiem transportowym w Europie zachodniej. Utrudnienie lub brak możliwości żeglugi oznacza spadek dostaw węgla i produktów naftowych, co pogłębi kryzys energetyczny na kontynencie.

 

Czerwiec był trzecim z rzędu miesiącem spadku indeksu cen żywności FAO, ale nie oddalił się on znacznie od rekordowego poziomu z marca, informuje Reuters. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa poinformowała, że w czerwcu globalny indeks cen żywności spadł do 154,2 ze skorygowanych 157,9 w maju. W marcu, w pierwszym szoku po napaści Rosji na Ukrainę i wstrzymaniu eksportu zbóż z portów czarnomorskich, indeks doszedł do rekordowych 159,3.

 

Rząd Niemiec oczekuje, że Kanada przekaże im sprężarkę z Nord Stream 1 zatrzymaną w ramach sankcji, aby mogli oddać ją Rosji, informuje Bloomberg powołując się na osoby mające wiedzę w tej sprawie. Poddawana konserwacji sprężarka utknęła w Kanadzie po ogłoszeniu sankcji zakazujących przekazywania Rosji urządzeń związanych z produkcją i przesyłem gazu. Kreml wykorzystał to jako pretekst to ograniczania od połowy czerwca dostaw gazu do Niemiec przez Nord Stream 1. Okolicznością sprzyjającą wywarciu presji na Berlin stała się awaria amerykańskiego terminala Freeport LNG, który część skroplonego gazu wysyłał także do Europy.

 

Sytuacja na rynku ropy naftowej w bieżącym tygodniu dobitnie pokazuje, że nadal daleko mu do stabilności. Silne przeceny z pierwszej połowy tygodnia teraz są nieco kontrowane przez stronę popytową – jednak notowania ropy naftowej wyraźnie zbliżyły się już do bariery na poziomie 100 USD za baryłkę i możliwe, że w kolejnych dniach lub tygodniach ponownie będą próbowały ją sforsować. Wiele zależy oczywiście od sytuacji na szerokich rynkach finansowych i oczekiwań związanych z globalną recesją. Jest to bowiem obecnie główny temat, przekładający się na ceny ropy naftowej – który przyćmiewa nawet inne kwestie, takie jak niepewność związaną z podażą ropy naftowej w państwach OPEC oraz dostawami surowców energetycznych do Europy w kolejnych miesiącach w obliczu sankcji narzucanych na Rosję. Recesja jest jednak tematem, który ma znaczenie niebagatelne, ponieważ może istotnie przełożyć się na popyt na ropę naftową na świecie.

 

Akcje Twittera tanieją w handlu międzysesyjnym po tym jak Washington Post napisał, że przejęcie spółki przez Elona Muska jest zagrożone, informuje AFP. Agencja przypomina, że w przeszłości Musk ostrzegał przed możliwością wycofania oferty jeśli nie pozna liczby fałszywych kont w serwisie do mikroblogowania. Washington Post twierdzi, że Twitter przekazał mu dane, ale nie pozwalają one ustalić dokładnego odsetka nieistniejących w rzeczywistości użytkowników serwisu. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że zespół wysłany przez Muska do badania Twittera szykuje „zmianę kierunku”.

 

John Paulson, znany amerykański inwestor, który zbił olbrzymią fortunę podczas kryzysu 2008 roku, został pozwany przez żonę, z którą się rozwodzi, informuje Reuters. W pozwie złożonym w sądzie w Nowym Jorku, Jenica Paulson oskarża męża o to, że w 2001, 2006 i 2009 roku w tajemnicy przed nią stworzył trzy fundusze powiernicze, do których przeniósł m.in. nieruchomości, aby w ten sposób zmniejszyć pulę swoich aktywów przeznaczonych do podziału między małżonków w postępowaniu rozwodowym. Domaga się w związku z tym co najmniej 1 mld dolarów. Jenica Paulson pozwała również w tym samym postępowaniu JP Morgan Chase, który obsługuje dwa z trzech wspomnianych funduszy.

 

Dalsze problemy z dostępnością chipów oraz zakłócenia spowodowane przez lockdowny w Chinach spowodowały spadek sprzedaży aut BMW w pierwszej połowie roku, informuje Reuters. Niemiecki koncern dostarczył w okresie styczeń-czerwiec 1,16 mln aut marek BMW, Mini i Rolls-Royce. To 13,3 proc. mniej niż w tym samym okresie poprzedniego roku, który był rekordowy pod względem sprzedaży. Tylko w drugim kwartale dostawy spadły o prawie 20 proc.