Masz czas tylko do 31 grudnia, aby podjąć kroki, które pomogą Ci sfinansować wymarzoną emeryturę.

 

Rozpocznij od rozważenia czterech kwestji.

 

  1. Ustanowienie Planu Emerytalnego 2021

 

Zacznijmy  od pytania: czy ty (albo twoja korporacja ), ma założony plan emerytalny?

 

Jeśli nie, a jeśli masz trochę gotówki którą możesz umieścić w planie emerytalnym, nie czekaj, załóż plan emerytalny abyś mógł uzyskać odliczenie podatkowe za 2021.

 

W przypadku większości zdefiniowanych planów składkowych, takich jak plany 401(k), Ty (właściciel-pracownik) jesteś zarówno pracownikiem, jak i pracodawcą, niezależnie od tego, czy działasz jako przedsiębiorstwo, czy jako niezależny właściciel. Jest to dobre rozwiązanie, ponieważ zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą wnieść swój wkład, co pozwala zaoszczędzić sporą część pieniędzy.

 

  1. Uzyskaj nowy, ulepszony,” Retirement Plan Start-Up Tax Credit” w wysokości do $15,000

 

Ustanawiając nowy kwalifikowany program emerytalny (taki jak Profit Sharing Plan, program 401(k)  lub Defined Benefit Pension Plan, SIMPLE IRA  lub SEP), można zakwalifikować się na „refundable tax credit”, który jest większy od

 

  • $500 lub
  • mniejszy od (a) $250 pomnożone przez liczbę pracowników o niskim wynagrodzeniu, którzy kwalifikują się do udziału w programie, lub (b) $5,000.

 

Kredyt opiera się na “kwalifikowanych kosztach założenia planu”, co oznacza wszelkie zwykłe i niezbędne wydatki pracodawcy, które są opłacane lub ponoszone w związku z

 

  • utworzenie lub administrowanie programem kwalifikujących się pracodawców, lub
  • kształcenia pracowników w zakresie emerytur w odniesieniu do takiego planu.

 

  1. Wystąp o do nowy „Automatic Enrollmenti $500 Tax Credit” za każdy z trzech lat (1,500 dolarów łącznie)

 

Ustawa SECURE dodała bezzwrotny kredyt w wysokości 500 dolarów rocznie przez okres do trzech lat, począwszy od pierwszego roku podatkowego (2020 lub później), w którym jako kwalifikujący się mały pracodawca dodajesz automatyczny zapis do planu 401(k) lub SIMPLE.

 

Nowa ulga podatkowa w wysokości 500 USD z tytułu autoskładki jest dodatkiem do kredytu początkowego i może dotyczyć zarówno nowo utworzonych, jak i istniejących planów emerytalnych. Ponadto nie trzeba wydawać żadnych pieniędzy, aby uruchomić kredyt. Wystarczy dodać funkcję autorejestracji (która zawiera przepis umożliwiający pracownikom rezygnację).

 

  1. Konwertuj na Roth IRA

 

Rozważ przekształcenie 401(k) lub tradycyjnej IRA na Roth IRA.

 

Jeśli dobrze zarabiasz na swoich inwestycjach IRA i nie będziesz potrzebował pieniędzy IRA w ciągu najbliższych pięciu lat, Roth IRA w ciągu swojego życia może przynieść wyniki finansowe znacznie lepsze od tradycyjnego planu emerytalnego.

 

Najpierw musisz odpowiedzieć na to pytanie: Ile podatku trzeba zapłacić, aby przekształcić swój istniejący plan w Roth IRA? Dzięki tej odpowiedzi wiesz, ile gotówki potrzebujesz, aby zapłacić dodatkowe podatki spowodowane konwersją na Roth IRA.

 

Oto cztery powody, dla których powinieneś rozważyć przekształcenie swojego planu emerytalnego w Roth IRA:

 

1)         Możesz wycofać pieniądze, które włożyłeś do swojego Roth IRA (składki) w dowolnym momencie, zarówno bezpodatku, jak i bezkarne, ponieważ zainwestowałeś wcześniej opodatkowane pieniądze na konto Roth.

2)         Pieniądze po konwersji z tradycyjnego planu na Roth IRA można wybrać w każdej chwili, bez podatku. (Ale jeśli dokonasz wycofania w ciągu pięciu lat od konwersji, płacisz karę 10 procent. Każda konwersja ma swój własny okres pięciu lat.)

3)         Kiedy masz swoje pieniądze w Roth IRA, nie płacisz podatku od kwalifikowanych wypłat po ukończeniu 59 ½ lat, pod warunkiem, że masz swój Roth IRA otwarty przez co najmniej pięć lat.

4)         W przeciwieństwie do tradycyjnego IRA, nie musisz wybierać wymaganego minimum, gdy osiągniesz wiek 72 lat – lub, mówiąc inaczej, możesz zachować swoją Roth IRA w nienaruszonym stanie i zarabiać pieniądze aż do śmierci. (Po twojej śmierci Roth IRA może nadal zarabiać pieniądze, ale ktoś inny będzie podejmował decyzje inwestycyjne i cieszył się Twoimi pieniędzmi.)

Jeśli potrzebujesz pomocy w którejkolwiek z powyższych kwestii, zadzwoń do US Financial Ltd na numer 847-636-5500 i poproś o rozmowę ze Zbyszkiem Karas