COVID-19 Nowe pożyczki SBA dla małych firm

Pandemia COVID19 zmieniła wszystkie aspekty życia na całym świecie, w tym  świat biznesu w USA.

Jeśli Twoja firma zmaga się z problemami, możesz uzyskać pomoc od federalnej administracji ds. małych firm (SBA), która jest upoważniona do udzielania   pożyczek małym firmom w razie potrzeby.

Istnieją dwa rodzaje ulg, o które możesz się ubiegać—( czytaj dalej)

.
Pożyczki na wypadek szkody ekonomicznej

Tradycyjnie małe przedsiębiorstwa miały dostęp do nisko oprocentowanych  kredytów na wypadek katastrofy ekonomicznej SBA (EIDL) po ogłoszeniu klęski; są one dozwolone na mocy sekcji 7( a) programu Small Business Act.

EIDL są powszechnie przyznawane na szczeblu lokalnym w następstwie klęski  żywiołowej (takiej jak huragan lub tornado). Ale teraz w wyniku  pandemii COVID-19 są autoryzowane dla małych  przedsiębiorstw  we  wszystkich stanach i terytoriach USA . Obecnie każda pożyczka na wypadek katastrofy zapewnia do 2 milionów  dolarów na pokrycie stałych długów, listy płac, zobowiązań i innych rachunków.  Stopę procentową ustala się na 3,75% dla małych przedsiębiorstw i 2,75% dla  organizacji non-profit. EIDL mogą być spłacane przez okres do 30 lat.

Ponadto zpowodu COVID-19, SBA zapewnia zaliczki na poczet EIDL w  wysokości do 10 000 USD dla przedsiębiorstw, które tymczasowo utraciły  przychody. Środki są dostępne w ciągu trzech dni od złożenia wniosku, a  zaliczka na poczet pożyczki nie musi być spłacana.

Właściciele małych firm mogą występować o pożyczkę EIDL klikając na: https://covid19relief.sba.gov/#/.

Nowy program ochrony płatności Paycheck Protection Program (PPP)

Program Paycheck Protection(PPP) jest rozszerzeniem istniejącego programu  pożyczkowego 7a, zatwierdzonego niedawno ustawą o pomocy i  bezpieczeństwie gospodarczym (ustawa  CARES).

Kto się kwalifikuje ?

 

Pracownicy. Zgodnie z SBA, masz prawo do otrzymania PPP,  jeśli  Twoja firma działała od 15 lutego 2020 r.  i zatrudniałeś  pracowników, którym  płaciłeś wynagrodzenie.  (Ustawa CARES zawiera jako uprawnioną listę płac płatności dla  1099 niezależnych wykonawców, ale wytyczne SBA mówią “nie” – nie można uwzględnić płatności za 1099.  A ponieważ jest to  pożyczka od SBA, wytyczne SBA będą na razie obowiązywać.)

Brak pracowników
. Kwalifikujesz się do pożyczki PPP, nawet  jeśli jedynym  pracownikiem jesteś ty.  W związku z tym kwalifikuje się zarówno jedyny  właściciel  bez pracowników, jak i jednoosobowy LLC bez pracowników.

Małe przedsiębiorstwa zatrudniające 500 lub mniej pracowników  kwalifikują się  do pomocy w ramach PPP.  W tej kategorii małych firm znajdują się korporacje S i C,  solepropriators(samozatrudnieni), spółki osobowe(partnerships), niektóre  organizacje non-profit, organizacje weteranów  i firmy plemienne.(tribal businesses)

Jak duża pomoc jest dostępna?

Małe firmy mogą pożyczyć 250 procent swoich średnich  miesięcznych wydatków na listy płac w ciągu jednego roku przed zaciągnięciem pożyczki, do 10 milionów dolarów.

Na przykład, jeśli miesięczna średnia płacowa wynosi 10 000 USD, możesz pożyczyć 25 000 USD ($10,000 x 250%). Za 1 milion  możesz pożyczyć 2,5 miliona.

Ustawa definiuje “koszty wynagrodzeń” bardzo szeroko jako:

・ wynagrodzenia pracownicze, wynagrodzenia, prowizje lub “komisowe”, do  pułapu 100,000 USD na pracownika rocznie;

・ napiwki lub równoważne;

・ opłaty za urlopy i urlopy rodzicielskie, rodzinne, medyczne lub chorobowe;

・ dodatek za zwolnienie lub separację;

・ wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych w grupie, w tym składek ubezpieczeniowych;

・ wypłaty wszelkich świadczeń emerytalnych; lub

・ podatek stanowy lub lokalny naliczany w odniesieniu do wynagrodzenia pracowników.

To, co nie jest wyraźnie uwzględnione w kosztach wynagrodzeń:

・ Roczna rekompensata w wysokości ponad 100 000 USD dla  każdego pracownika

・ Wynagrodzenia dla pracowników mieszkających poza  terytorium USA

・ Urlop chorobowy lub urlop rodzinny, za które już przyznano  kredyt na mocy  ustawy Families First Coronavirus Response Act (P.L. 116-127)

Ile pożyczki może być umożone?

Umażane będą kwoty główne wykorzystywane do płatności         z  tytułu listy płac, odsetek  od kredytów hipotecznych,  czynszu i usług użyteczności publicznej w okresie ośmiu  tygodni (począwszy od daty powstania pożyczki).

W przypadku umożenia pełnego kapitału nie ponosisz  odpowiedzialności za  odsetki naliczone za ten ośmiotygodniowy  okres, a jako premia dodatkowa, anulowane kwoty nie są  uznawane za dochód do opodatkowania.

 Ostrzeżenie: Cięcia listy płac wpływają na umorzenie   pożyczki

Ponieważ głównym celem PPP jest pomoc w utrzymaniu obecnegopoziomu  wynagrodzeń pracowników,  kwota umożenia  pożyczki zmniejsza się w  przypadku zwolnienia pracowników  lub obniżenia ich wynagrodzeń.

Jeśli wszyscy pracownicy pozostaną na obecnym poziomie  wynagrodzenia,  przysługuje Ci 100% umożenie pożyczki.  Jeśli zmniejszysz liczbę pracowników, przepadek kredytu zostanie zmniejszony o procentowy spadek liczby  pracowników.

Przykład. W zeszłym roku miałeś 10 pracowników. W tym roku masz osiem.  Twoje umorzenie pożyczki zmniejszy się  o 20 %.
Możesz porównać średnią liczbę pracowników zatrudnionych  w pełnym  wymiarze czasu pracy w okresie objętym  pomocą (od 15 lutego 2020 r. do 30  czerwca 2020 r.) z liczbą pracowników zatrudnionych (tu możesz wybrać) albo:
・ od 15 lutego 2019 r. do 30 czerwca 2019 r., lub
・ 1 stycznia 2020 r., do 29 lutego 2020 r.

Jeśli wynagrodzenie pracownika, który zarabia mniej niż 100 000 dolarów  rocznie,zmniejszy się o ponad 25 procent  (w porównaniu z ostatnim pełnym  kwartałem przed okresem  objętym pomocą) , umożenie pożyczki zmniejsza się                   o ponad 25 procent.

Przykład. W zeszłym kwartale Jim zarabiał 75 000 dolarów rocznieWciąż masz Jima na liście płac, ale zmniejszyłeś jego pensję do  54750 dolarów rocznie.  Wynagrodzenie Jima zmniejszyło się o 27%, a więc kwota umożenia pożyczki  PPP  zostaje zmniejszona o 27%.

Dobra wiadomość: Jeśli już zwolniłeś pracowników lub dokonałeś cięć w  wynagrodzeniach, nie jest  za późno,  aby naprawić  sytuację. Jeśli zatrudnisz  zwolnionych pracowników do dnia 30 czerwca  2020 r.  lub  zrezygnujesz z obniżki płac do tego dnia, nadal masz prawo do  pełnego umorzenia pożyczki.

Kiedy rozpoczynają się spłaty?

Wszelkie nieumożone kwoty podlegają warunkom  wynegocjowanym przez ciebie i kredytodawcę, ale maksymalne  warunki pożyczki są ograniczone do 10 lat spłaty i 4 % odsetek

Ponadto płatności są odroczone o co najmniej sześć miesięcy,  do jednego roku od daty przyznania pożyczki.

Co, jeśli złożyłeś już wniosek o EIDL z powodów   związanych z koronawirusem?

Nie ma problemu, jeśli w dniu  30 stycznia 2020 r.  lub  później  dostałeś EIDL,  można refinansować EIDL na PPP  w celu  umorzenia pożyczki, ale nie można  podwójnie  wykorzystać  pożyczek do tych samych celów.

Wszelkie pozostałe środki z EIDL wykorzystane z powodów innych niż wymienio powyżej, są zwykłą (aczkolwiekz niską stopą  procentową) pożyczką, którą należy spłacić.

Jak złożyć wniosek o PPP

W odróżnieniu od EIDL, które działają bezpośrednio poprzez SBA, pożyczki PPP są udzielane przez zatwierdzonych kredytodawców  będących osobami trzecimi. Porozmawiaj ze swoim bankiem lub   lokalnym biurem SBA (biorąc pod uwagę  bieżące wymagania  dotyczące SBA, twój bank może być lepszym miejscem na  start).

Nie ma opłat, a kwalifikacje,do,wykazania potrzeb są  niskie.  Oprócz odpowiedniej dokumentacji dotyczącej  finansów  należy  jedynie w dobrej wierze wykazać, że:

・ pożyczka jest niezbędna do wspierania bieżącej działalności      w obecnej sytuacji gospodarczej;

・ środki zostaną wykorzystane na utrzymanie pracowników  i utrzymanie listy  płac lub na płatności hipoteczne,  opłaty  leasingowe i płatności za usługi  użyteczności publicznej; i

・ nie masz już oczekującego lub zakończonego duplikatu  pożyczki.

Jeśli chcesz złożyć wniosek, zrób to teraz

Ustawa przyznaje 349 miliardów dolarów na pomoc dla PPP – ogromną  kwotę, ale prawdopodobnie zapotrzebowanie będzie na bardzo  wysokim  poziomie, biorąc pod uwagę  niszczycielskie  skutki pandemii COVID-19.

Nie ma gwarancji, że więcej środków zostanie przeznaczonych na ten cel, więc  podejmij teraz działania, aby dostać swoją część jeśli masz  prawo do  udziału .  Może upłynąć trochę czasu zanim procesy  udzielania tych  pożyczek  będą rzeczywiście gotowe, ale trzeba będzie działać  jak najszybciej.

Jeśli jesteś teraz w tarapatach, możesz dodatkowo złożyć wniosek o zaliczkę na pożyczkę EIDL,  ponieważ proces  jest już  dla nich  przygotowany.

COVID19: Ważne ulgi podatkowe wynikające z ustawy    CARES

Kongres właśnie przyjął ustawę CARES w odpowiedzi na pandemię COVID-19.

Jest w niej wiele soczystych ulg podatkowych dla Ciebie i Twojej  firmy.  Poniżej opisuję najważniejsze które powinniście znać.

Czek zostanie wysłany pocztą

Departament Skarbu USA może być w trakcie pisania czeku,  a według sekretarza skarbu,  można mieć ten  czek  w rękach w ciągu trzech  tygodni.

Czek otrzymany w tym roku będzie twoją kwotą minimalną. Nie musisz tego  spłacać ani płacić podatków.  A w przyszłym  roku,  kiedy złożysz zeznanie  podatkowe za rok 2020 — powiedzmy, 15 kwietnia 2021 — możesz otrzymać więcej gotówki, jeśli  w deklaracji za rok 2020 pojawi się  większy kredyt niż  w tym roku.

Technicznie rzecz biorąc, otrzymana przez Ciebie gotówka to  zaliczka na poczet nowego kredytu podatkowego na  formularzu  2020 1040.  (To jest rozliczenie  które  złożysz w 2021 r.)

Zaliczka podatkowa (gotówka) przychodząca pocztą lub drogą elektroniczną     w  ciągu najbliższych trzech tygodni opiera  się na zeznaniu podatkowym za 2018 lub 2019  (jeśli zostało już  złożone).  Jeśli Twój dochód kwalifikuje się do  pełnego kredytu, otrzymasz:

・ 1,200 USD lub 2,400 USD w przypadku rozliczenia ze współmałżonkiem, plus

・ 500 USD za każde dziecko w wieku 16 lat lub młodsze w dniu 31 grudnia  2020 r.

Twoja ulga podatkowa (czek pocztowy) zmniejsza się o 5 procent kwoty, o którą Twój skorygowany dochód brutto (AGI) przekracza
・ 150,000 USD na wspólny zwrot,(joint return)
・ 112,500 USD na rachunek gospodarstwa domowego(head of household), lub
・ 75,000 USD dla wszystkich pozostałych (single).

Kwota kredytu zaliczkowego jest oparta na

・ 2019 AGI; lub

・ 2018 AGI, jeżeli nie złożyłeś jeszcze swojego rozliczenia w 2019 r.; lub

・ 2020 wypłata z Social Security, jeśli nie  rozliczałeś się za lata 2018 i 2019.

W formularzu 2020 1040 (który zostanie złożony w 2021 r.) “dokonasz zwrotu  zaliczki”:
・ Jeśli kwota ulgi podatkowej (gotówka, którą zamierzasz otrzymać) jest  mniejsza niż kwota zaliczki, do której się kwalifikujesz na podstawie 2020 AGI,  wówczas różnica zostanie zaliczona do zwrotu podatku w 2021 r. po złożeniu  deklaracji podatkowej za 2020 r.
・ Jeśli kwota gotówkowa otrzymana w tym roku jest większa niż kwota, na którą byś się kwalifikował w oparciu o 2020 AGI, masz niespodziewany zysk. Nie  musisz zwracać nadwyżki pieniędzy do urzędu skarbowego.

Bieżące zobowiązania podatkowe nie będą kolidować z kwotą  gotówki, którą  masz otrzymać. Nowy kredyt nie będzie  kompensatą  za  zaległe  długi  podatkowe.  Istnieje jednak przesunięcie za zaległe wsparcia dla dzieci(child support), które jest zgłaszane do urzędu skarbowego przez  państwo. W tym  przypadku IRS odbierze pieniądze na  wsparcie  dzieci z zaliczki podatkowej  przed  przekazaniem jakichkolwiek  pieniędzy podatnikowi.

Wskazówka dotycząca planowania. Jeśli nie złożyłeś jeszcze  deklaracji  podatkowej za 2019 r., oblicz, czy zaliczka jest  wyższa w porównaniu z 2018 AGI.  Jeśli tak, zaczekaj ze zrobieniem rozliczenia 2019 do czasu otrzymania wypłaty zaliczki.
Przykład. Złożyłeś formularz 1040 na 2018 z AGI w wysokości  70 000 dolarów i bez osób na utrzymaniu. Twój formularz 1040 z 2019 r., którego jeszcze nie złożyłeś, ma wskaźnik AGI w wysokości 105 000 USD i też nie  masz  nikogo na utrzymaniu.
Jeśli rozliczysz teraz swoje podatki za 2019 rok, nie dostaniesz nic z zaliczki,  ale jeśli nie złożysz teraz swojego  rozliczenia za 2019   otrzymasz 1 200 dolarów.

Przejdźmy do rozliczenia podatku za rok 2020 —  powiedzmy,  że formularz 2020 1040 ma AGI w wysokości 110 000 USD. Jest  ponad próg. Nie ma problemu. Zgodnie z zasadami, zatrzymujesz $1,200.

Składki charytatywne

Wyłącznie w roku podatkowym 2020 ustawa CARES zwiększa limit składek na cele charytatywne w następujący sposób:
・ W przypadku osób fizycznych nie ma limitu dla składek, które  zwykle  podlegają ograniczeniom wynoszącym 50% i 60% AGI.  Zasada ta z 2020 r. nie ma zastosowania do wkładów  na rzecz  donor-advised funds.
・ W przypadku przedsiębiorstw ograniczenie  10%  dochodu  podlegającego  opodatkowaniu  powiększone jest do 25%.

・Limit na odpis za dotacje na zapasy żywności jest podniesiony  z 15 do 25 %.

Jeśli stosujesz standard deduction na swoim rozliczeniu podatkowym,  możesz teraz odliczyć do 300 USD  dodatkowo na poczet celów charytatywnych.  To odliczenie „above the line”  jest  stałą  zmianą,   począwszy  od  roku  podatkowego  2020.

Straty operacyjne netto

Ustawa CARES tymczasowo zawiesza niektóre z ograniczeń  określonych w   TCJA w odniesieniu do strat operacyjnych  netto (NOL):

・ straty w 2020  r.  można   teraz  uśrednić pięć lat wstecz,  aby  uzyskać  zwrot  wcześniej zapłaconych podatków.

・ Zgodnie z TCJA odliczenie NOL w roku podatkowym zwykle nie może przekroczyć 80% dochodu podlegającego opodatkowaniu,  ale ustawa CARES zawiesza to ograniczenie i zezwala na  odliczenie 100% w latach podatkowych 2018, 2019 i 2020.

・ Te nowe, tymczasowe zmiany umożliwiają pełne wykorzystanie NOL i  potencjalnie zmianę poprzednich  deklaracji  podatkowych  w celu wykorzystania  NOL powstałego w latach  podatkowych  2018, 2019.

461 (l) Ograniczenie

TCJA stworzyła nową regułę ograniczenia strat (pułap), która ograniczyła  możliwość wykorzystania strat poniesionych przez firmę. Ustawa o CARES  eliminuje z mocą wsteczną zasadę ograniczenia określoną w sekcji 461 ( l) w  odniesieniu do lat podatkowych 2018, 2019 i 2020 i przenosi początek do roku  podatkowego 2021. Po raz kolejny ta zmiana pozwala na ewentualną zmianę  deklaracji podatkowych za poprzedni rok, aby otrzymać zwrot podatku teraz.

Qualified Improvement Property

Nareszcie! Kongres naprawił błąd TCJA. Kwalifikowane usprawnienie  nieruchomości  (QIP) jest obecnie 15-letnią, a nie 39-letnią własnością, do celów amortyzacji.

Oznacza to, że QIP kwalifikuje się teraz do dodatkowej                amortyzacji, gdzie wcześniej można  było używać  tylko  wydatków z sekcji 179. Zmiana ta ma charakter  wsteczny, tak jak gdyby Kongres pierwotnie uwzględnił ją w TCJA, co pozwoli na zmianę zwrotów z ubiegłego roku w celu pełnego  wydatkowania nieruchomości i potencjalnie zabezpieczenia  zwrotów.

COVID- 19  Sezon podatkowy opóźniony  do 15 lipca  Czekaj czy wysyłaj teraz?

Jak wiecie, pandemia COVID-19 spowodowała, że wiele działań   w Stanach  Zjednoczonych z ostało  przerwanych.  IRS zdecydował się wykorzystać swoje uprawnienia w sytuacji  nadzwyczajnej na szczeblu krajowym do odroczenia  niektórych  wniosków i płatności dotyczących  deklaracji podatkowych. Ta zmiana dotyczy każdego z was, a zasady są trudne -przecież to prawo podatkowe.

Wyjaśnimy, kto otrzymuje ulgę. co IRS odroczył; a co ważniejsze, to czego nie  odłożono.  Powiemy również, czy należy złożyć  wniosek  niezależnie od  odroczenia.

Kto Się Kwalifikuje?

Po pierwsze, aby kwalifikować się do odroczenia, musisz mieć zeznanie  podatkowe, które jest wymagane  15 kwietnia  2020  roku. Zasadniczo zwroty  należne w  kwietniu 15 r. obejmują:
・ Indywidualne zgłoszenie zwrotu z serii formularza 1040
・ Formularz zgłoszeniowy 1041
・ Formularz zgłoszeniowy partnerstwa 1065
・ Firma zgłaszająca zwrot z serii formularza 1120
W odpowiedziach na  często  zadawane pytania  IRS  nie  podawał  formularza 1065 dotyczącego  spółek osobowych  ani formularza 1120S dla  przedsiębiorstw S, gdy wymieniał  formy podlegające zwolnieniu.
Dlatego, że większość tych   spółek  i  korporacji  ma  sprawozdania  za  rok  kalendarzowy,  co oznacza,  że  deklaracja podatkowa za rok 2019 jest wymagana do 15 marca 2020 roku. Ale jeśli masz fiskalny… spółka roczna lub S corporation z terminem wymagalności 15 kwietnia 2020 r. powinny kwalifikować się do zwolnienia na podstawi oficjalnych wytycznych.

Po drugie, w dniu 15 kwietnia 2020 roku musi być spełniony  jeden z następujących warunków:
・ Zwrot podatku dochodowego z 2019 r.
・ Płatność podatku dochodowego w roku podatkowym 2019
・ Rok podatkowy 2020  federalna płatność podatku dochodowego
Przyznanie zwolnienia nie ma zastosowania do
・ federalnych podatków od wynagrodzeń, w tym federalnych  depozytów  podatkowych, oraz
・ informacje federalne powracają.

Termin składania deklaracji podatkowej

Jeśli kwalifikujesz się do ulgi, 2019 federalny zwrot podatku dochodowego jest teraz do 15 lipca 2020. Nie musisz składać wniosku o rozszerzenie formularza 4868 lub formularza 7004 ani kontaktować się z urzędem skarbowym w celu automatycznego odroczenia do 15 lipca 2020 roku.

Jeśli potrzebujesz dodatkowego czasu poza 15 lipca 2020, aby złożyć zeznanie podatkowe, możesz złożyć formularz 4868 lub formularz 7004 w dniu 15 lipca 2020 r. lub wcześniej i uzyskać automatyczne rozszerzenie zwykłego terminu płatności:

・ wrzesień 30 r. dla formularza 1041

・ październik 15 r. dla formularzy 1040 i 1120

 IRA, HSA i  Płatności planów emerytalnych

Przyznanie zwolnienia COVID-19 odracza  również  następujące  terminy  płatności  do 15 lipca 2020 r.:

・ 2019 składki na indywidualny rachunek emerytalny (IRA)

・ wkład z rachunku oszczędności zdrowotnych w 2019 r.

・ 2019 składki pracodawcy na program emerytalny

Powinieneś poczekać?

Jeśli deklaracja podatkowa zawiera zwrot podatku, należy złożyć go najszybciej — jak to możliwe —aby otrzymać  pieniądze.  Nawet jeśli masz pieniądze i płynność, aby dokonać zapłaty podatku 15 kwietnia 2020, nie rób tego. Utrzymanie tych płatności na koncie bankowym przynosi  dodatkowe przychody z tytułu odsetek i nie widzimy powodu, dla którego nie  należy opóźniać płatności do 15 lipca 2020 roku.

Jeśli masz problemy z dokonywaniem terminowych  przedpłat podatkowych,  zalecamy, aby zachować normalny harmonogram, o ile masz płynność i środki  pieniężne do dokonania płatności. Nie chcemy, abyś wpadł  w złe nawyki i   stworzył   zadłużenie z tytułu deklaracji podatkowej za rok 2020.

„Tax Loophole”  umożliwia  bezpodatkowe  płatności COVID-19 na rzecz pracowników

Po zamachach terrorystycznych z 11 września 2001 roku Kongres dodał do  prawa podatkowego mało znane przepisy podatkowe. Ten mało znany przepis  z kodeksu podatkowego zwalnia niektóre płatności z podatków podczas  katastrofy lub ataku terrorystycznego.

Narodowa deklaracja prezydenta Donalda Trumpa w sprawie sytuacji kryzysowej wywołała postanowienia prawa podatkowego dotyczące katastrof, w tym tę,      w  której zarówno ty, jak i twoi pracownicy mogą czerpać korzyści podczas  pandemii COVID-19.

Jak to działa

Ze względu na pandemię kodeks podatkowy zwalnia pracowników  z następujących podatków:

・ Płatności, które otrzymują od Państwa za niezbędne wydatki  sobiste,  rodzinne, na utrzymanie lub na pogrzeb  poniesione  w wyniku COVID-19

・ Płatności, które otrzymują od Państwa za rozsądne i niezbędne wydatki  poniesione na naprawę lub odbudowę osobistego  miejsca  zamieszkania lub na  naprawę lub wymianę jego  wyposażenia, w zakresie, w jakim konieczność takiej naprawy, lub odnowy  wynika z COVID-19

Kwalifikujące się płatności COVID-19  z tytułu  pomocy  w przypadku  klęsk  żywiołowych są wolne od podatku  dochodowego, podatku od wynagrodzeń  i podatku od samozatrudnienia. Nie tylko płatności są zwolnione z podatku dla  twojego pracownika,  ale podlegają  odliczeniu  jako twoje koszty  biznesowe,  niezależnie od tego,  czy płatność  jest zwolniona z podatku dla pracownika czy też nie.

Płatności, Które Nie Działają

Wyłączenie z dochodu nie ma zastosowania do płatności  o charakterze  wyrównawczym  takich jak  płatności dla osób za  utracone wynagrodzenie,  rekompensata dla bezrobotnych  lub płatności o charakterze zastępczego dochodu  przedsiębiorstwa.

Płatności na rzecz podmiotów gospodarczych również nie kwalifikują się.  Kwalifikowane płatności na rzecz pomocy w przypadku klęsk  i katastrof nie  obejmują płatności z tytułu jakichkolwiek  wydatków poniesionych z tytułu  ubezpieczenia lub innych.


Płatności, które możesz zrealizować

Oto przykład: IRS orzekł, że świadczenia otrzymane przez  pracowników  w ramach programu pracodawcy  na pokrycie  lub zwrot uzasadnionych  i niezbędnych kosztów opieki  medycznej,  tymczasowego zakwaterowania lub  transportu,  poniesionych w wyniku powodzi kwalifikują się do tego  świadczenia.

W odniesieniu do pandemii COVID-19, zgodnie z niniejszymi  wytycznymi  można zwrócić lub zapłacić  następujące  koszty  pracownicze:

・ pozakwotowe koszty leczenia nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym(deductible)

・ koszty telepracy, takie jak komputer, sprzęt biurowy, telefon i materiały

・ Koszty pogrzebu pracownika lub członka rodziny pracownika

・ Koszty opieki nad dziećmi, aby pracownicy mogli kontynuować pracę w domu, gdy dzieci nie są w szkole

Uwaga:. Z powodu ustawy o obniżkach podatków i zatrudnieniu  (TCJA) pracodawcy nie mogą odliczać kosztów działalności  pracowników  w latach  podatkowych 2018-2025, dlatego zwrot takich  kosztów zgodnie  z zasadami  dotyczącymi klęsk żywiołowych jest bardzo cenny.

Dokumentacja

Oto niespodzianka: Kongres uważa, że podatnicy nie mogą być odpowiedzialni za swoje wydatki,  ponieważ przeżywają  katastrofę,  więc otrzymane dotacje nie będą opodatkowane pod warunkiem  że  zostaną wydane na poniesione straty.

Nawet jeśli IRS nie ma specjalnych  wymagań dotyczących  dokumentacji,  zalecamy przygotowanie formalnego, pisemnego planu z:

・ datą rozpoczęcia i zakończenia programu;

・ listą wydatków, które zapłacisz teraz lub zwrócisz zapłacone wcześniej;

・ maksymalna płatność na pracownika;

・ maksymalne całkowite płatności w ramach planu; i

・ procedurę, którą pracownik będzie używał do otrzymania  środków.

Należy również dokumentować nazwiska i kwoty przekazane  każdemu  pracownikowi  zgodnie z warunkami programu.


Przykład

W czasie pandemii COVID-19 opracowałeś plan pomocy pracownikom  w wydatkach na telepracę, pozwalający każdemu pracownikowi na otrzymanie  1.500 dolarów dotacji na sprzęt,  materiały  i korzystanie z urządzeń domowych.

Twoi pracownicy, Sam i Helen, złożyli wniosek, szacujący, że  wydadzą po  1500 dolarów . Sam i Helen wydali po około 1 500 dolarów na sprzęt i materiały telekomunikacyjne.

Wyniki podatkowe są następujące:

・ Otrzymasz odpis podatkowy w wysokości 3 000 dolarów.

・ Sam dostaje 1 500 dolarów całkowicie bez podatku.

・ Helen dostaje 1 500 dolarów całkowicie bez podatku.

COVID-19: IRS  zapewnia zwolnienie  z działań w zakresie egzekwowania prawa

Podczas pandemii COVID-19, ostatnią rzeczą,  jakiej potrzebujesz,  jest to,  że  IRS  robi ci coś złego, na przykład „audit” lub  ściąganie pieniędzy  z konta  bankowego czy z zarobków. Ale nie martw się — IRS wstrzymuje większość  działań związanych z egzekwowaniem przepisów w zakresie  kontroli i ściągania należności.

Windykacje

Terenowi funkcjonariusze IRS nie będą inicjować zastawów  i rekwiracji  (w tym wszelkich przejęć  miejsc zamieszkania)  do dnia 15 lipca 2020 r.; będą  jednak nadal prowadzić  działalność ścigania od podatników o wysokim dochodzie  unikających płacenia podatków i w razie potrzeby prowadzić  inne podobne  działania.

Ponadto weź pod uwagę następujące działania:

.IRS nie będzie inicjować nowych automatycznych, generowanych  komputerowo zastawów i zasądzeń do 15 lipca 2020 r.

・ IRS zawiesi do dnia 15 lipca 2020 r. nowe certyfikaty wydane  Departamentowi Stanu dla podatników, którzy mają “poważne zadłużenie podatkowe”.  Certyfikacja uniemożliwia otrzymywanie lub odnawianie paszportu. Jeśli Twoje  zaległości podatkowe podlegają certyfikacji,  należy  złożyć wniosek o spłaty ratalne, ofertę kompromisową lub inną  możliwość spłacania długu  przed dniem  15 lipca 2020 r.

・ IRS nie wyśle do prywatnych agencji windykacyjnych nowych  zaległych rachunków  do dnia 15 lipca 2020 r.

Audyty

Do dnia 15 lipca 2020 r. IRS  nie rozpocznie nowych egzaminów  terenowych, biurowych lub korespondencyjnych. W razie  konieczności może jednak rozpocząć  dochodzenia  w celu  ochrony interesu rządu, przy zachowaniu obowiązującego  statutu ograniczeń.

IRS zawiesiła wszystkie spotkania osobiste dotyczące bieżących  audytów  terenowych, biurowych i korespondencyjnych.  Istniejące audyty będą w miarę  możliwości kontynuowane  zdalnie. Jeśli jest to możliwe, należy nadal  odpowiadać  na wszelkie otrzymane  żądania informacji czy wjaśnień.

Jeśli jesteś gotowy, chętny i zdolny do  rozpoczęcia audytu?  IRS może  wyrazić  zgodę na rozpoczęcie audytu przed dniem 15 lipca 2020 r., jeżeli dysponuje  personelem.

Niezależne Biuro Odwoławcze

Jeśli masz sprawę w Niezależnym Biurze Odwoławczym,  pracownicy Apelacyjni nadal będą pracować nad twoją sprawą.  Należy szybko odpowiedzieć na  wszelkie nowe lub  istniejące  żądania informacji.

Wnioski

Jeśli masz problemy z IRS, pandemia COVID-19 tworzy dla  Ciebie okres  miłosierdzia, który kończy się 15 lipca 2020.  W okresie miłosierdzia IRS  zawiesza:

・ płatności w ramach umowy ratalnej

・ nowe zajęcia i liens,

・ nowe audyty,

・ nowe zawieszenia paszportowe, oraz

・ nowe skierowania do prywatnych biur ściągania długów

Użyj tej przerwy w egzekwowaniu  przez IRS do dnia  15 lipca 2020 roku,  jako doskonałej okazji do powrotu  na właściwe tory i rozwiązania wszelkich  istniejących problemów podatkowych  takich jak

・ uzupełnienie nierozliczonych lat podatkowych;
・ zawarcie umów ratalnych na  niespłacone długi; lub

・ złożenie oferty kompromisowej dotyczącej długu podatkowego którego nie jesteś w stanie spłacać.

COVID19: Ustawa CARES Act  zezwala na pobranie z konta IRA 100 000  USD  bez podatku (Grab and Repay)

Zgodnie z  nową ustawą jest możliwe pozyskanie środków z IRA  i innych  rachunków emerytalnych, unikając  kar za  wcześniejsze  wybranie i wspaniałomyślne opcje spłaty (lub nie). Ponadto , nie trzeba  dokonywać  minimalnej  wymaganej  dystrybucji (RMD) z tych kont .

Dystrybucje z kont IRA spowodowane przez COVID19 podlegają ulgom podatkowym .

Jeśli jesteś właścicielem IRA, który ucierpiał na skutek pandemii  COVID-19,  prawdopodobnie masz prawo do ulg podatkowych od pobranych pieniędzy z konta IRA.

Dla uproszczenia nazwijmy te dopuszczalne dystrybucje     COVID-19 “CVD”.  Mogą one wynieść do 100 000 dolarów.  Kwalifikujące się osoby   mają trzy lata na spłacenie wybranych pieniędzy bez konsekwencji podatkowych a później mogą być traktowane jako bezpodatkowy „rollover”.

W efekcie przywilej CVD pozwala na pożyczenie do 100 000 USD z konta  IRA i ponowne wpłacenie kwoty (kwot)  w dowolnym momencie do trzech lat później, bez żadnych konsekwencji  podatkowych. Nie ma żadnych ograniczeń dochodów w zakresie uprawnień do CVD i nie ma ograniczeń dotyczących sposobu  wykorzystania środków z CVD w trzyletnim okresie rekompensaty.

Jeśli masz problemy finansowe , wykorzystaj te pieniądze do płacenia  rachunków a  gdy  twoja sytuacja finansowa  ulegnie poprawie zwróć na konto IRA z powrotem

 .
CVD Basics

Kwalifikujące się osoby mogą wziąć jeden lub więcej CVD, do łącznej wartości 100 000 USD, i mogą pochodzić z jednego lub  kilku kont IRA. Trzyletni okres  rekompensaty dla każdego CVD  rozpoczyna się następnego dnia po jego  otrzymaniu.  Możesz dokonać zwrotu w kwocie ryczałtowej lub ratalnie. Można wnieść wkład do jednego lub kilku IRA i nie muszą one być tymi  samymi kontami, z których  w  pierwszej kolejności wzięto CVD.

Tak długo, jak w trzyletnim okresie spłacasz całą kwotę z tytułu  CVD, transakcje są traktowane jako nie opodatkowane .  W wieku poniżej 59 ½ lat ,   10% podatek  karny,  który  zwykle stosuje się do przedterminowych wypłat z IRA, nie ma  zastosowania do CVD.

Jeżeli jeden współmałżonek posiada jedno  lub więcej kont IRA  we własnym  imieniu , to jego  współmałżonek również kwalifikuje  się do tego samego  przywileju CVD,  (zob. poniżej).
Czy kwalifikuję się na CVD Privilege? Co będzie gdy nie recontribute (oddam) CVD w przepisanym 3 letnim okienku?

Kolejne dobre pytanie. Podatek dochodowy będzie należny od  kwoty CVD której nie spłacisz się w okresie trzech lat,  ale nie trzeba się martwić o to, że  w przypadku osób  poniżej  59 i 1/2 roku życia  będzie trzeba zapłacić 10%  podatku  od wcześniejszej rezygnacji.
Jeśli nie spłacisz, możesz równo rozłożyć podstawę  opodatkowania na trzy lata, startując od 2020 roku.

Przykład. Jutro wycofujesz 90 000 dolarów ze swojego IRA i nie wpłacasz ich  ponownie i nie wybierasz opcji trzyletniego rozkładu,  masz 30 000  dolarów dochodu do opodatkowania w latach 1, 2 i 3.

Tutaj to się zaczyna komplikować, ponieważ trzyletni  okres rekontrybucji  nie zostanie zamknięty, do  2023 r.  Do tego czasu nie będzie jasne, czy nie  skorzystałeś   z bezpodatkowego porozumienia o przeniesieniu CVD.

Może więc być konieczne wprowadzenie zmian do deklaracji podatkowej za  poprzedni rok, aby zgłosić dodatkowe  dochody  podlegające opodatkowaniu  z trzyletniego rozłożenia.  W ustawie o CARES nie poruszono tej kwestii, więc  IRS będzie musiał się zająć tą kwestią.  Oczywiście  IRS  może  nie spieszyć się z wydaniem wytycznych, ponieważ ma trzy lata,  by je ustalić.

Można również wybrać zgłoszenie dochodu z CVD podlegającego  podatkowi na formularzu 1040 z 2020 r.  Nie będziesz winien  10% podatku od przedterminowej rezygnacji, jeśli nie ukończyłeś  59 1/2 lat.

Czy ograniczenie “One-IRA-Rollover-per year”   może  uniemożliwić skorzystanie z umowy CVD?

Dobre pytanie.  Odpowiedź brzmi “nie”,  ponieważ przy  przekazywaniu  środków z CVD w ramach trzyletniego okresu  uznaje się,  że  są  one  realizowane poprzez  bezpośredni  przekaz  powierniczy(trustee to trustee),  który jest  zwolniony  z zasady “jeden-IRA-rollover-per-year”. Więc, nie martw się.

Czy mogę wziąć CVD z planu emerytalnego mojej firmy?

Tak, jeśli twoja firma na to pozwoli. Przepisy podatkowe są  podobne do tych, które mają zastosowanie do CVD pobieranych z konta IRA.  Mimo to pracodawcy i IRS mają wiele pracy do zrobienia, aby  ustalić warunki.

Więcej dobrych wiadomości: Wymagana minimalna   dystrybucja (RMD)  z kont emerytalnych  została  zawieszona na 2020

W normalnych warunkach, po osiągnięciu wieku emerytalnego,  należy rozpocząć roczną, wymaganą minimalną dystrybucję  (RMD) z tradycyjnych IRA założonych w Twoim imieniu (w tym  achunków SEP-IRA i SIMPLE-IRA)  oraz  z podatkowo uprzywilejowanych instytucjonalnych planów emerytalnych .  Mówimy tu o wieku 70 1/2, jeśli osiągniesz go przed końcem 2019  lub 72 lata  jeśli osiągniesz wiek  70 ½ lat po  31 grudnia 2019 roku .

Musisz zapłacić podatek dochodowy od opodatkowanej części  RMD. Na  szczęście ustawa o CARES zawiesza  wszystkie RMD,  które w przeciwnym razie musiałbyś przyjąć w 2020 roku.

Zawieszenie stosuje się w równym stopniu do początkowego RMD, jeśli  w  zeszłym roku ukończyłeś 70 1/2 lat i nie przyjąłeś tego  początkowego RMD  w ubiegłym roku  (pierwotna RMD  obowiązuje   za rok kalendarzowy 2019)  Przed ustawą o CARES termin przyjęcia tego pierwotnego RMD upływał 1 kwietnia 2020 r.  Dzięki ustawie  o CARES  możesz  odłożyć wszystkie RMD,  które musiałbyś wziąć w tym roku.

W roku 2021 i w latach następnych zasady RMD będą stosowane  tak, jakby  nigdy nie było 2020.  Innymi słowy,  wszystkie  terminy RMD zostaną przesunięte o jeden rok, a wszelkie  terminy, które w innym przypadku miałyby zastosowanie  do 2020 r., zostaną po prostu pominięte.

Wnioski

Uprawnienie do CVD może być bardzo pomocnym i bardzo  elastycznym  rozwiązaniem finansowym sprzyjającym opodatkowaniu dla uprawnionych  właścicieli IRA.

・ W tej chwili można dostać potrzebną gotówkę do rąk bez  ponoszenia  kar za wcześniejsze wycofanie.

・ Następnie można ponownie wpłacić kwotę CVD w dowolnym  momencie w  ciągu trzyletniego okresu,  który zostanie  zamknięty w 2023 r. (w zależności od  daty przyjęcia CVD),  aby uniknąć jakiegokolwiek uderzenia podatkiem  federalnym.

Zawieszenie RMD w tym roku pomaga w sytuacji podatkowej w 2020 roku, ponieważ unikasz uderzenia podatkowego w RMD,  które w przeciwnym razie  musiałbyś wybrać  i uwzględnić           jako   dochód do opodatkowania w tym roku.

 

COVID-19: Ulgi w Payroll and Self-Employment Tax

 

Jeśli pracujesz dla siebie — powiedzmy jako korporacja lub  samozatrudniony (selfemployed)  podatki od wynagrodzeń  i podatki od samozatrudnienia są prawdopodobnie dwoma  największymi obciążeniami podatkowymi.

Oto kilka dobrych wiadomości: Kongres zdecydował się na  znaczne  obniżenie tych podatków z powodu pandemii COVID-19.  Poniżej podajemy jakie są dostępne opcje pomocy  i czy się  kwalifikujesz.

Odroczenie podatku od wynagrodzeń

Jeśli zatrudniasz pracowników (w tym siebie), możesz odroczyć  płatność udziału pracodawcy w podatkach płacowych poniesionych od dnia uchwalenia ustawy CARES (27 marca 2020) do 31  grudnia 2020  roku.

Musisz zapłacić 50% z 2020 odroczonych podatków pracodawcy  nie  później niż 31 grudnia 2021 a pozostałe 50%  nie później  niż 31 grudnia 2022.

Uwaga. Przepis ten nie ma zastosowania w przypadku  korzystania z  przepisu dotyczącego umorzenia pożyczek  dla małych przedsiębiorstw  na mocy ustawy  CARES, o której mówiliśmy powyżej.

Odroczenie podatku od pracy na własny rachunek

Jeżeli w roku podatkowym 2020 jesteś zobowiązany do zapłaty  „self employment tax” zapłacisz go w następujący sposób:

・ 50% zwrotu na formularzu 1040 2020 (który złożysz w 2021 r.),

・ 25% nie później niż 31 grudnia 2021 r., oraz

・ 25% nie później niż 31 grudnia 2022 r.

Przykład. Na formularzu 1040 z 2020 r.  Marysia posiada schedule C  oraz zobowiązanie z tytułu self employment tax w wysokości  8 000  USD.   Zapłaci te  8 000 dolarów w następujący sposób:

・ 4,000 USD z formularzem 1040 2020, jaki wypełni w 2021 r.,

・ 2,000 $ nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz

・ 2,000 $ nie później niż 31 grudnia 2022 r.

Kredyt za zatrzymanie pracownika etatowego

Ustawa CARES przyznaje kredyt podatkowy od  części płaconej przez pracodawcę do wysokości 50% wynagrodzenia  wypłacanego  pracownikom po 12 marca 2020 r.  i przed 1 stycznia 2021 r.
Kwalifikujesz się, jeśli:

・ zarządzenie rządowe całkowicie lub częściowo zawiesiło działalność twojego biznesu w ciągu kwartału  kalendarzowego  z powodu COVID-19 lub

・ przychody brutto za kwartał kalendarzowy wynoszą mniej niż  50 procent  przychodów brutto z tego samego kwartału roku poprzedniego,  kredyt kończy  się w kwartale,  gdy  przychody  brutto przekraczają 80 procent  przychodów  brutto z tego samego kwartału roku poprzedniego.

Jeśli zatrudniasz więcej niż 100 pracowników zatrudnionych  w pełnym wymiarze czasu pracy, możesz wziąć kredyt do wysokści  wynagrodzenia wypłacanego  pracownikom, którzy    nie mogą pracować z powodu COVID-19.

Jeśli zatrudniasz 100 lub mniej pracowników zatrudnionych  w pełnym wymiarze  czasu pracy, wszystkie  wynagrodzenia  pracowników kwalifikują się do uzyskania kredytu, niezależnie od tego, czy możesz prowadzoć  działalność,  czy  podlegasz  zamknięciu .

Maksymalna kwota wynagrodzenia do uzyskania kredytu wynosi  10 000 USD na pracownika dla wszystkich kwartałów kalendarzowych i obejmuje wartość  świadczeń zdrowotnych,  które są wypłacane w jego imieniu.

Uwaga. Nie można uzyskać kredytu retencyjnego dla pracownika, jeśli  otrzymałęś  Small Business  Interruption Loan od SBA

Kredyty podatkowe FFCRA  przegląd

Jeśli ustawa Families First Coronavirus Response Act (FFCRA)  wymaga od  Ciebie zapewnienia pracownikom płatnego  zwolnienia chorobowego lub płatnego urlopu rodzinnego, wówczas otrzymujesz kredyt podatkowy, bazujący na części podatku płaconego przez pracodawcę od wynagrodzenia  pracowników aby zrekompensować koszty wynagrodzenia.

Będziesz w stanie obniżyć swoje federalne depozyty podatkowe o oczekiwaną kwotę kredytu, aby dostać  natychmiastową  gotówkę do kieszeni. Jeśli kwota  kredytu przekracza  kwotę  wpłaty  podatku od wynagrodzeń, różnica podlega zwrotowi dla ciebie. Nie będziesz płacił podatków (części pracodawcy) Sociał Security od płatnego urlopu i otrzymasz  dodatkową ulgę  podatkową, aby  zrekompensować Medicate tax.
Ponadto, jeśli płacisz się podatek od pracy na własny rachunek      (self emp[loyment  tax)  i jeśli  zakwalifikowłbyś się  do płatnego  zwolnienia  chorobowego lub rodzinnego, jeśli byłbyś  zatrudniony  przez  osobę  zobowiązaną do zaoferowania  płatnego urlopu, wówczas otrzymujesz  zwrot self employment tax.

Niniejsze przepisy stosuje się od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020

Kto Musi Udzielić Płatnego Urlopu?

Zasadniczo, należy udzielić urlop płatny, jeśli Twoja firma lub  organizacja zwolniona z podatku ma mniej niż 500 pracowników.

Departament Pracy ma prawo zwolnić małe przedsiębiorstwa  zatrudniające mniej niż 50 pracowników z obowiązku płatnego urlopu,  jeżeli wymogi te zagrażałyby  rentowności przedsiębiorstwa.

Zwolnienie dla zatrudniających  mniej niż 50 pracowników  będzie  możliwe na podstawie prostych i jasnych kryteriów, zagrozenie   rentowności  pracodawcy  jako  przedsiębiorstwa kontynuującego działalność.

Paid Sick Leave Payroll Tax Credit

The Emergency Paid Sick Leave Act wymaga od pracodawcy zapewnienia  pracownikowi płatne dni wolne od pracy gdy nie może pracować w firmie ani nie może pracować  za  pośrednictwem telefonu  (telework) z następujących powodów:

1. Pracownik podlega federalnemu, stanowemu lub lokalnemu  nakazowi  kwarantanny lub izolacji powiązanej z COVID-19.

2. Lekarz zalecił pracownikowi poddanie się kwarantannie  z powodu obaw  związanych z COVID-19.

3. Pracownik doświadcza objawów COVID-19 i poszukuje diagnozy medycznej.

4. Pracownik opiekuje się osobą, która podlega nakazowi  opisanemu w klauzuli 1 lub  w klauzuli 2.

5. Pracownik opiekuje się swoim dzieckiem  ze względu  na zamknięcie szkoły     lub  miejsca opieki , lub opiekun dziecka jest niedostępny  ze względu na środki  ostrożności związane z COVID-19.

6. Pracownik podlega podobnym  warunkom określonym  przez  Departament  Zdrowia i Usług Ludzkich  w porozumieniu z Departamentem Skarbu i Departamentem Pracy.

W   przypadku  płatnego czasu chorobowego kwalifikującego  się zgodnie z  klauzulami 1, 2 lub 3 powyżej,

・ pracownik otrzymuje do dwóch tygodni płatnego zwolnienia chorobowego w  wysokości 100% wynagrodzenia pracownika, oraz

・ pracodawca otrzyma 100% zaliczkę na podatek od  wynagrodzeń  za  kwalifikowany urlop chorobowy,  ale kredyt nie może przekroczyć 511 USD za  każdy dzień (lub jego część),  który płacisz za czas chorobowy.

W przypadku płatnego czasu chorobowego kwalifikującego się  zgodnie z  klauzulami 4, 5 lub 6 powyżej,

・ pracownik otrzymuje do dwóch tygodni płatnego zwolnienia  chorobowego w  wysokości dwóch trzecich  wynagrodzenia pracownika, oraz
・ pracodawca otrzyma 100% zaliczkę  na podatek od wynagrodzeń  za  kwalifikowany urlop  chorobowy, ale kredyt nie może przekroczyć 200 USD za  każdy dzień (lub jego część), za  zapłacony indywidualny czas  chorobowy.

Maksymalna liczba dni płatnego urlopu chorobowego COVID-19  podlegających  uznaniu wynosi 10 na pracownika  w roku  kalendarzowym. Twoje środki obejmująrównież wydatki na  kwalifikowany plan zdrowotny, które są dozwolone.

Kredyt na zwolnienie chorobowe dla osób pracujących na własny rachunek

Pamiętaj, że ta ulga odnosi się do osób prowadzących działalność na własny  rachunek, które kwalifikowałyby się  do płatnego  zwolnienia chorobowego, gdyby były zatrudnione przez kogoś, kto musi zaoferować płatny urlop.

Jeśli nie mogłeś pracować na podstawie powyższych klauzul (1),  (2) lub (3),  zwrot podatku jest równy liczbie dni,  w ciągu  których nie mogłeś pracować,  pomnożonej przez:
・ 511$  lub
・ 100% średniego dziennego dochodu z samozatrudnienia  w roku podatkowym.

Jeśli nie mogłeś pracować na podstawie powyższych klauzul (4),  (5) lub (6),  zwrot podatku jest równy liczbie dni, w ciągu których nie mogłeś pracować,  pomnożonej przez mniejsze:
・ 200 $ lub
・ 67% średniego dziennego dochodu z samozatrudnienia w roku podatkowym.

Maksymalna liczba dni chorobowych objętych programem  COVID-19  wynosi  10 dni w roku kalendarzowym.

Średni dzienny dochód z działalności na własny rachunek w  ramach tego  świadczenia jest równy zyskom netto  z działalności na własny rachunek za rok  podatkowy  podzielony przez 260.

Przykład. Masz na 2020 Schedule „C” przychód netto  z samozatrudnienia  100 000 dolarów.  Byłeś chory i nie mogłeś pracować przez pięć dni, ponieważ  wystąpiły objawy COVID- 19.

Twój średni dzienny dochód z samozatrudnienia wynosi 385  dolarów, co daje  100 000 dolarów podzielonych  przez  260. Twój zwrot podatku wynosi 1925  dolarów, czyli mniejsza suma z:
・ 2555 USD ($511 x 5 dni), lub
・ 1925 USD ($385 x 5 dni).

Paid Family Leave Payroll Tax Credit

The Emergency Family and Medical Leave Expansion Act  wymaga  od pracodawcy zapewnienia pracownikom urlopu  okolicznościowego w ramach  ustawy o urlopie rodzinnym  i medycznym z 1993 r. (FMLA).

Wymóg ten ma zastosowanie zazwyczaj w przypadku, gdy  pracownik nie może  pracować lub telepracować  ze  względu na konieczność  opieki nad dzieckiem  poniżej 18 roku życia,  ponieważ szkoła lub miejsce opieki są zamknięte lub  opiekun nad dziećmi jest  niedostępny ze względu  na nagły  stan zagrożenia zdrowia publicznego  (zadeklarowany  w odniesieniu do COVID-19   zgłoszony przez organ federalny,  stanowy lub lokalny).

Można zapewnić bezpłatny urlop na pierwsze 10 dni urlopu  z powodu nagłego  wypadku w zakresie zdrowia publicznego,  ale po tym okresie należy zapewnić  płatny urlop.

Za płatny urlop rodzinny,

・ pracownik otrzymuje nie więcej niż 10 tygodni płatnego urlopu rodzinnego w  wysokości nie mniejszej niż dwie  trzecie  wynagrodzenia pracownika za  normalnie przewidziane  godziny , oraz
・ pracodawca otrzyma 100% zaliczkę na poczet podatku  od wynagrodzeń  za kwalifikowany urlop rodzinny, ale kredyt nie może przekroczyć 200 USD za  każdy dzień (lub jego część),  indywidualnego urlopu rodzinnego, do wysokości 10 000 USD.

Kredyt  pracodawcy obejmuje również wydatki  na kwalifikujący się  plan  zdrowotny, który jest możliwy do zaliczenia na poczet wykwalifikowanych  wynagrodzeń z tytułu zwolnień lekarskich.

Self-Employed Family Leave Credit

Pamiętaj, że ta ulga odnosi się do osób prowadzących działalność na własny  rachunek, które kwalifikowałyby  się do płatnego  urlopu rodzinnego, gdyby były zatrudnione przez kogoś, kto musi zaoferować płatny urlop.

Jeśli nie mogłeś pracować z powodów wymienionych w powyższej sekcji, zwrot  podatku jest równy liczbie dni, w których  nie  mogłeś pracować, pomnożonej  przez mniejsze:
・ 200 $ lub
・ 67% średniego dziennego dochodu z samozatrudnienia w roku podatkowym.

Maksymalna liczba dni urlopu rodzinnego, które można zaliczyć, wynosi 50 dni w roku kalendarzowym. Średni dzienny dochód z działalności na własny rachunek w ramach tego świadczenia jest równy zyskom netto z działalności na własny  rachunek za rok podatkowy podzielony przez 260.

No Double Benefits

Zarówno w przypadku kredytu na płatny urlop chorobowy, jak  i kredytu na płatny urlop rodzinny, należy uwzględnić
・ kwota kredytu jako przychód, oraz
・ koszty kwalifikowalne jako potrącenie.

Przykład. Otrzymujesz kredyt 2,700 USD  za 2,500 USD  wynagrodzenia za  wykwalifikowany urlop rodzinny i 200 USD za wydatki na plan zdrowotny  zapłacony w ciągu kwartału.  Będziesz miał  dochód w wysokości 2 700 dolarów, ale możesz potrącić 2 500 dolarów wynagrodzenia za wykwalifikowany urlop  rodzinny i 200 dolarów wydatków na plan zdrowia.

Ponadto w przypadku osób prowadzących działalność na własny  rachunek, ale  również osób, które otrzymują od pracodawcy  płatne zwolnienie chorobowe lub  urlop rodzinny, kwota  otrzymana od pracodawcy zmniejsza kwotę, którą można  wykorzystać w celu uzyskania zwrotu podatku dochodowego od  osób  pracujących na własny rachunek.

Wnioski

W prawodawstwie dotyczącym COVID-19 Kongres  dał  Państwu możliwość znacznych ulg podatkowych i odroczeń płac za opiekę nad  sobą i pracownikami. W tym artykule wyjaśniliśmy

・ 2020 odroczenie podatku od wynagrodzeń,

・ 2020 odroczenie podatku od pracy na własny rachunek,

・ kredyty retencyjne dla pracowników,

・ opłacone zaliczki na poczet zwolnień chorobowych i rodzinnych dla pracowników, oraz

・ zaliczki na urlop chorobowy i urlop rodzinny dla osób pracujących na własny rachunek.

Rezerwy na odroczenie wypłaty komplikują księgowość, ale zatrzymujesz pieniądze, więc irytacja jest warta kłopotów. Dzięki ulgom podatkowym Rząd Federalny pokrywa lub co najmniej dotuje  listę płac płatnych zwolnień  chorobowych podczas przerwy w działalności spowodowanej przez COVID-19.

Jeśli jesteś osobą prowadzącą działalność na własny rachunek  i kwalifikujesz się do zwrotu ulgi podatkowej z powodu  niezdolności do pracy z powodu choroby lub potrzeb  rodzinnych, upewnij się że  jesteś w stanie udokumentować, że  kwalifikujesz się do uzyskania kredytu.