Coraz więcej z nas zastanawia się co zrobić z  zaplanowanymi zawczasu wakacjami.  Przecież na niemal całym świecie szaleje zbierający śmiertelne żniwo COVID -19.  Koronawirus jest rodzajem wirusa należącego do gupy „koronawirusy” które są powszechne na całym świecie. Typowe objawy koronawirusa obejmują gorączkę i kaszel, który może przerodzić się w ciężkie zapalenie płuc, powodujące duszność i trudności w oddychaniu. Zasadniczo wirus może powodować cięższe objawy u osób z osłabionym układem odpornościowym, osób starszych oraz osób z chorobami przewlekłymi, takimi jak cukrzyca, rak i przewlekła choroba płuc. Nowy korona wirus  to nowy szczep koronawirusa zidentyfikowany po raz pierwszy w mieście Wuhan w Chinach. Z dotychczasowych danych wynika, że procent śmiertelności spowodowany „koronawirusem” oscyluje w granicach 2-3 proc. Najmniej narażone są dzieci a najbardziej osoby starsze i przewlekle chore. W miarę nasilania się międzynarodowych wysiłków na rzecz powstrzymania koronawirusa, wczasowicze zmuszani są do radzenia sobie z zakłóceniami lotów, blokadami miast, zakazami podróży i zasadami kwarantanny. Skłoniło to wiele osób do zastanowienia się, czy mądrze jest podróżować i na co uważać, jeśli już podejmiemy taką decyzję. Dobra wiadomość jest taka, że ​​Światowa Organizacja Zdrowia utrzymuje, że podróżowanie jest nadal bezpieczne.  Wielu specjalistów sugeruje aby nie anulować planów wakacyjnych, a zamiast tego zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie dobrych praktyk higienicznych (bardzo częste mycie rąk, najlepiej mydłem lub płynem antybakteryjnym), niezbędne jest także posiadanie dobrej polisy ubezpieczenia w podróży. Pomocne w uniknięciu zarażenia będzie unikanie dużych skupisk ludzkich i stosowanie maseczek z odpowiednimi filtrami. Kolejna kwestia to zachowanie odległości 1m od innych osób w sytuacjach i miejscach gdzie tylko jest to możliwe. Wszystko to powinno być bardziej niż wystarczające, aby zapewnić Ci bezpieczeństwo. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że pasażerowie linii lotniczych są często bardzo blisko wielu osób, których stan zdrowia nie jest nam znany. Wiele osób twierdzi, że złapało kaszel i przeziębienie w samolotach. Ale samoloty są wyposażone w dobre systemy filtracji, a jeśli rozprzestrzeniają się wirusy, zwykle ogranicza się do kilku osób wokół jednego chorego. Nie wolno też zapominać, że większe ryzyko występuje na lotniskach, na których zagrożenia mikrobiologiczne z całego świata są najbardziej skoncentrowane.  Wirus rozprzestrzenia się poprzez unoszące się w powietrzu kropelki przenoszone w powietrzu, gdy zarażona osoba kaszle, kicha lub po prostu oddycha. Twarde powierzchnie mogą zostać zanieczyszczone spadającymi kroplami lub po bezpośrednim lub pośrednim kontakcie z wydzieliną z nosa, co z kolei może zanieczyścić ręce zdrowych osób.  Dlatego zanim powstaną skuteczne leki lub szczepionka na koronawirus (COVID-19), starajmy się żyć normalnie ze szczególnym zwracaniem uwagi na zachowania i nawyki minimalizujące prawdopodobieństwo zarażenia się. A co z wakacjami?  To już indywidualna decyzja, kolejne doniesienia ze świata skłaniają jednak do głębokiej analizy za i przeciw. Poniżej link do strony pokazującej aktualną sytuację na świecie:

https://coronavirus-disasterresponse.hub.arcgis.com/?adumkts=marketing&aduse=public_safety&aduc=landing_page&adum=organic_visits&utm_Source=landing_page&aduca=cra_disaster_response_program&adut=cv-from-DRP-page&adulb=multiple&adusn=multiple&aduat=arcgis_online_portal&adupt=community&sf_id=701f2000000n6XKAAY

Sławomir Sobczak