Z początkiem nowego roku w lllinois wchodzi w życie ponad 200 nowych ustaw. Oto kilkanaście z nich:

– Nieletni kierowcy ubiegając się o prawo jazdy będą mieli szansę zapisania się do grona dawców narządów i tkanek

– Usuwa się przedawnienie ścigania w przypadku kierowców, którzy pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających spowodowali śmierć innych osób

– Władze korzystające z programów edukacyjnych dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym będą musiały znaleźć inne opcje pomocy dzieciom, które zostały wydalone z przedszkola

– Szkoły publiczne i czarterowe będą zobowiązane do zapewnienia uczniom rozsądnych warunków karmienia piersią

– Władze szkolne są zobligowane do udostępnienia bezpłatnie  uczennicom kobiecych produktów higienicznych jak tampony czy podpaski

– Dozwolone staje się rozprzestrzenianie popiołów zmarłych w stanowych parkach i rezerwatach.

– Do definicji przestępstwa z nienawiści dodane zostają przestępstwa popełnione na terenie uprawiania kultu religijnego

– Także cyberstalking czyli: zastraszanie, prześladowanie i przekazywanie nieprzyzwoitych wiadomości w Internecie uznaje się za przestępstwa z nienawiści

– O tym do kogo po rozwodzie przynależeć będzie domowe zwierzę zadecyduje sędzia podczas rozprawy

– Słonie nie mogą od 1 stycznia być obecne w cyrkach i podróżnych widowiskach

– Weterani powracający na studia mogą dołączyć doświadczenie wojskowe do tzw. kredytów edukacyjnych

– 4 sierpnia czyli dzień urodzin 44. prezydenta USA, staje się w Illinois świętem stanowym czyli Dniem Baracka Obamy

– Oficjalnym zbożem stanu Illinois zostaje kukurydza

–  Jazda na rowerze zostaje uznana w Kraju Lincolna oficjalnym ćwiczeniem sportowym