Prawie wszyscy kredytorzy, raportujący do twojego raportu kredytowego,  podlegają „statue of limitations” czyli ograniczeniu czasowym  do kiedy mogą próbować ściągać zadłużenie.  „Statue of limitations” jest określonym przez prawo okresem czasu kiedy zadłużenie może być ściągane przy pomocy systemu sądowego.

Istnieje kilka rodzajów zadłużenia które nie podlega „statue of limitations”. Poniżej jest lista większości tych typów zadłużenia:

  • Federalne Pożyczki Studenckie
  • Większość Kar Pieniężnych
  • Zaległe Alimenty (child support)
  • Podatki i Zastawy Podatkowe (Tax Liens)

„Statue of limitations” zależy od tego w jakim Stanie mieszkamy teraz, lub w jakim Stanie dług został zaciągnięty (  gdzie mieszkaliśmy w momencie zaciągania długu). Każdy Stan ma inne prawa, i inne kody cywilne ściągania długów, tak że aby wiedzieć dokładnie powinno się poświęcić wystarczająco dużo czasu na sprawdzenie.

Zgodnie z Fair Debt Collection Practices Act, większość zadłużeń bez zastawu staje się nieściągalna po 3-6-ciu latach. Pożyczki takie jak np. na kupno samochodów są nieściągalne po  sześciu latach. Zasądzenia (judgments) mogą być ważne do 20-tu lat i mogą być przedłużane w nieskończoność.

Te daty typowo bazują na „date of default” czyli od kiedy przestałeś dokonywać spłat, ale niektóre kontrakty mogą być przedłużone do orginalnej daty kontraktu. To również zależy od prawa w danym Stanie.

„Statue of Limitations” są ważne z kilku powodów. Po pierwsze, istnieją przypadki że kredytodawca nie jest w stanie ściągać długów ponieważ przekroczony został „statue of limitations”.

Po drugie, z tego powodu dłużnicy w większości przypadków nie chcą robić spłat do agencji ściągającej długi.  Dlatego, że  okres „statue of limitation” wydłuża się do momentu dokonania ostatniej spłaty do kolektującej agencji lub kredytora.  To jest powodem dlaczego agencje ściągające długi tak szybko i wspaniałomyślnie zgadzają się na rozkładanie spłat na raty.

Federal Trade Commision  ostrzega, UWAGA! Kiedy „statue of limitation”s się kończy lub nawet po jej wygaśnięciu, dokonanie jakiejkolwiek spłaty lub podpisanie „promissory note”(nowego kontraktu spłaty) może zmienić lub  odnowić (w zależności od lokalnego prawa Stanowego) „statue of limitations”.

 

Opracował: Zbyszek Karas