0207-skrunda-1

Miasteczko wojskowe Skrunda 1, które po wycofaniu się z Łotwy Armii Czerwonej stało puste, sprzedano w piątek na aukcji za równowartość 3 milionów dolarów.

Osiedle składające się z 70 budynków, w tym 10 bloków mieszkalnych, hotelu, klubu, magazynów i garaży, rozmieszczonych na 45 hektarach ziemi, kupiła rosyjska firma – poinformowała agencja prywatyzacyjna.

– To pozytywne, że budynki, które od dawna stały puste i w których nie prowadzono żadnej działalności gospodarczej zostały sprzedane – uważa agencja. Nie wiadomo, co nabywca, firma Aleksiejewskoje-Serwis, zamierza zrobić ze swoją nową inwestycją.

Skrunda 1, znajdująca się około 150 km na zachód od Rygi, została wybudowana dla rosyjskiego wojska w pobliżu dawnej bazy radarowej należącej do systemu antyrakietowego.

Rosyjscy żołnierze wycofali się z Łotwy w 1994 roku, trzy lata po odłączeniu się jej od Związku Radzieckiego. Jednak Moskwa zawarła z łotewskimi władzami porozumienie, na mocy którego baza radarowa Skrunda działała do sierpnia 1998 roku.

PAP