1224-senatNiemal każdy Amerykanin będzie miał ubezpieczenie medyczne, firmy ubezpieczeniowe nie będą mogły odmówić świadczeń potrzebującym, a i usługi medyczne będą tańsze – to główne założenia ustawy, którą w czwartek przyjął Senat USA. Prezydent Barack Obama triumfuje, a Republikanie zapowiadają: “walka daleka jest od zakończenia”. To właśnie Obama forsował tę ustawę. Za jej przyjęciem głosowało 60 senatorów, a 39 było przeciwko. Prezydent, pokazując jak ważna jest dla niego nowa ustawa, opóźnił swój wyjazd na święta do czasu przegłosowania jej w Senacie.

Dla Amerykanów oznacza to prawdziwą rewolucję. Reforma ma zapewnić ubezpieczenie medyczne niemal wszystkim Amerykanom – objętych nim zostałoby o ponad 30 mln osób więcej niż obecnie.

Ma ona też uniemożliwić firmom ubezpieczeniowym odmawiania świadczeń potrzebującym oraz obniżyć koszty usług medycznych. Te największe zmiany w polityce zdrowotnej od czterech dziesięcioleci – od czasu utworzenia w 1965 roku prowadzonego przez rząd programu opieki zdrowotnej Medicare dla ludzi starszych i inwalidów – poparli w Senacie Demokraci. Ich przywódca Harry Reid powiedział, że przyjęcie ustawy to zwycięstwo na rzecz Amerykanów. Republikanie jednogłośnie głosowali przeciw.

Po głosowaniu przywódca Republikanów w Senacie Mitch McConnell powiedział, że walka daleka jest od zakończenia. Dodał, że wraz z kolegami będzie pracować, aby ta ustawa nie stała się wiążącą prawnie. Krytyka ze strony Republikanów koncentruje się na kosztach, jakie ustawa pociągnie za sobą i zwiększeniu deficytu budżetowego.

Według szacunków biura Kongresu ds. budżetu, przyjęta przez Senat ustawa w ciągu 10 lat zmniejszy federalny deficyt o 132 mld dolarów, ale jej krytycy utrzymują, że do oczekiwanego wzrostu zysków i oszczędności może nigdy nie dojść.

Izba Reprezentantów uchwaliła 7 listopada swoją wersję reformy. Zawierała ona tzw. opcję publiczną, czyli państwowy fundusz ubezpieczeniowy. Jednak 9 grudnia senatorowie zrezygnowali z opcji publicznej na rzecz krajowego planu ubezpieczeniowego, który mogłyby oferować prywatne firmy ubezpieczeniowe, ale na niekomercyjnej zasadzie (non profit), tak jak działają firmy nie nastawione na zysk.

Obie wersje – senacka i Izby Reprezentantów – będą musiały zostać zharmonizowane. Potem nad ostateczną wersją będą musiały ponownie głosować obie izby Kongresu USA, a ostatnim krokiem będzie podpis prezydenta.

PAP