1203-gay_marriageSenat stanu Nowy Jork odrzucił w głosowaniu projekt ustawy o legalizacji małżeństw homoseksualistów. Stało się to mimo prowadzonego przez nich od ponad roku intensywnego lobbingu za legalizacją. Ustawę odrzucono większością 38 do 24 głosów.

Senatorowie głosujący przeciw, głównie Republikanie, podkreślali, że ludzie borykają się teraz z problemami ekonomicznymi w związku z kryzysem i obawiają się zmian natury prawno-obyczajowej.

Małżeństwa gejów i lesbijek zalegalizowano na razie w pięciu stanach: Iowa, Massachusetts, Vermont, Connecticut i New Hampshire oraz stołecznym Dystrykcie Kolumbii. Tam ustawę przegłosowano większością głosów 11 do 2.

W Kalifornii i Maine legalizację uchwaliły parlamenty stanowe, ale cofnięto ją potem w wyniku referendów powszechnych.

Według sondaży, w USA wzrasta tolerancja wobec homoseksualistów i deklaratywne poparcie dla legalizacji ich małżeństw. To ostatnie nie zawsze jednak przekłada się na poparcie dla konkretnych rozwiązań ustawowych.

PAP