25-lipca-adwokatPani Maria zwróciła się do nas z zapytaniem odnośnie zasad na jakich moglibyśmy ją reprezentować w sprawie jej wypadku przy pracy.  W szczególności była ona zainteresowana wysokością wynagrodzenia jaką adwokaci pobierają za reprezentację pracownika w sprawie wypadku przy pracy.

W sprawach o wypadek przy pracy honorarium adwokackie jest pobierane na podstawie pisemnej umowy z pracownikiem, tzw. AttorneyRepresentation Agreement.  Umowa taka musi być podpisana przez obie strony i podlega zatwierdzeniu przez sąd pracy, tzw. Workers’ Compensation Commission. W przypadku śmierci pracownika, umowę z adwokatem podpisuje beneficjant.

Honorarium adwokata nie może przekraczać 20% kwoty odszkodowania, chyba że wyższe odszkodowanie zostanie zatwierdzone przez sąd po przesłuchaniu.  Adwokat nie może pobierać opłat za świadczenia TTD (total temporary disability), chyba że pracodawca nie wypłaci takich świadczeń w terminie przewidzianym przez prawo lub nie wypłaci właściwej kwoty, lub gdy wypłata takowych świadczeń zostanie wstrzymana i zostaną one przywrócone za sprawą działań adwokata.

Adwokat nie powinien pobierać wynagrodzenia za niekwestionowane rachunki medyczne, które są zapłacone przez pracodawcę.  Również adwokatowi nie przysługuje honorarium, jeżeli wysokość otrzymanego wynagrodzenia nie przekracza sumy zaproponowanej pracownikowi przez pracodawcę (lub ubezpieczenie) na piśmie przed wynajęciem adwokata przez pracownika.

W razie zaistnienia jakichkolwiek pytań dotyczących wypadków przy pracy,wypadków samochodowych, błędów w sztuce lekarskiej, innych nieszczęśliwych wypadków, kontraktów, wykroczeń ruchu dogowego lub innych pytań natury prawnej, prosimy o kontakt pod jeden z podanych niżej numerów telefonów.  Nasze usługi adwokackie świadczymy po rozsądnych cenach.

Boleslaw Gubernat

Attorney at Law

773-407-3625

[email protected]

MICHALSKI & GUBERNAT

636 S. Des Plaines River Rd.

Des Plaines, IL 60016

Martin B. Michalski

Attorney at Law

847-418-1684

[email protected]

MICHALSKI & GUBERNAT

636 S. Des Plaines River Rd.

Des Plaines, IL 60016