1028-bwŻycie to chytra sztuka.

Kiedy masz wszystkie

karty w ręku,

zaczyna grać z tobą

w szachy.

***

Jak mawiają daltoniści:

Życie jest jak tęcza:

raz białe,

raz czarne.

***

Optymiści wierzą,

że świat stoi przed nimi otworem.

Pesymiści wiedzą,

gdzie ma ten otwór.