10-27-financial-crisisRząd USA przygotuje drugą fazę działań stymulujących gospodarkę, po pakiecie z lutego o wartości 787 mld USD – podaje CNNMoney.com.

Ma to być “ostrożny” pakiet działań stymulujących, który będzie zawierał m.in. przedłużenie zasiłków dla bezrobotnych (szacowany koszt 2,4 mld USD), przedłużenie ubezpieczenia zdrowotnego COBRA (25 mld USD), rekompensaty dla emerytów z tytułu braku waloryzacji (13 mld USD), przedłużenie ulg podatkowych dla nabywców nieruchomości (16,7 mld USD) i firm tworzących nowe miejsca pracy (27,0 mld USD). Łącznie daje to 84 mld USD.

Wielu ekspertów ocenia, że już wprowadzone do tej pory działania stymulujące gospodarkę wywołają wiele zamieszania, jeśli chodzi o zadłużenie i inflację, a pomysł dalszego wsparcia jest absurdalny.

Allan Meltzer, jeden z czołowych amerykańskich uczonych, ocenia w “The Wall Street Journal”, że USA zmierzają w kierunku nowego kryzysu finansowego.

– Historia zna wiele przykładów krajów z dużym wzrostem podaży pieniądza, niezrównoważonych deficytów budżetowych i osłabiającą się walutą – mówi Meltzer. – Możemy z tego wyjść tylko wtedy, gdy zadziałamy szybko i skutecznie – dodaje.

PAP