10-23-molestowanie-kosciol$ 1,2 miliona odszkodowania zapłaci katolicka diecezja chicagowska w wyniku sądowej ugody, kończącej trwający 6 lat proces o molestowanie ministranta przez byłego księdza kościoła w Belleville w naszym stanie.

Zawarcie ugody potwierdzili dzisiaj rzecznik prasowy diecezji i adwokat ministranta.  Oskarżonym o molestowanie ministranta był ksiądz Raymond K.

Tenże ksiądz jest już praktycznie traktowany przez sąd jako recydywista. Mianiowicie w 2008 roku temida w St. Clair, także w Illinois, przyznała $5 milionów odszkodowania innemu byłemu ministrantowi, którego rodzice także oskarżyli księdza K. o molestowanie. Diecezja chicagowska odwołała się od tamtego wyroku.