26-wrzesnia-b-xvi-w-czechachGdyby nie pielgrzymi z Polski, to pierwszy dzień wizyty papieża w Czechach mógłby wręcz być niezauważony. Tylko Polacy głośno witali Benedykta XVI, gdy jechał z praskiego lotniska do centrum miasta.

Trzy dni pielgrzymki do Czech, to trzy dni ciężkiej pracy dla Benedykta XVI. Południowi sąsiedzi Polski są najbardziej ateistycznym krajem Europy. Pokazało to już przywitanie papieża w sobotę, gdy na ulicach czeskiej stolicy czekali na niego głównie Polacy.

Na lotnisku w Pradze na Benedykta XVI witał natomiast prezydent Czech Vaclaw Klaus. Papież zwrócił się do niego: – Panie prezydencie, wiem, że pragnie pan, aby religia odgrywała większą rolę w życiu tego kraju. Po południu Benedykt XVI przybył na Hradczany na oficjalne spotkanie z głową czeskiego państwa.

Papież jest świadomy, że wizyty w Czechach, gdzie ponad połowa mieszkańców jest niewierzących, nie można zaliczyć do najłatwiejszych. – Poprzez swą historię to terytorium w sercu kontynentu, na skrzyżowaniu dróg między północą i południem, wschodem i zachodem, było miejscem spotkania różnych ludzi, tradycji i kultur – stwierdził w jednym z pierwszych przemówień w Czechach.

Relacje państwo-Kościół utrudnia z kolei brak konkordatu, o którym dyskutuje się od lat, a także trwający od 1991 roku spór o dobra kościelne przejęte przez komunistów.

Jak zauważa włoski dziennik “Il Giornale”, ta trudna pielgrzymka mieści się całkowicie w nurcie pontyfikatu obecnego papieża. Jego celem jest bowiem ponowna ewangelizacja zachodnich społeczeństw, które odeszły od chrześcijaństwa.

Jednak Czesi mają swoje oczekiwania odnośnie wizyty papieża w ich kraju. “Niech Benedykt XVI zrehabilituje Jana Husa” – wielki transparent z takim hasłem po czesku i po łacinie zawisł na gmachu Ministerstwa Oświaty w Pradze w chwili, gdy papież wychodził z pobliskiego kościoła Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej.

Jan Hus, który żył na przełomie XIV i XV wieku był czeskim reformatorem religijnym i bohaterem narodowym. Około roku 1400 założył ruch, domagający się głębokiej reformy Kościoła i krytykował praktykę odpustów. Wezwany na sobór w Konstancji odmówił wyrzeczenia się swych poglądów, a w konsekwencji został uznany za heretyka i spalony na stosie w 1415 roku.

W 1999 roku Jan Paweł II publicznie przeprosił za prześladowanie Jana Husa i jego zwolenników. Ruch husycki jest nadal aktywny w Czechach, a należy do niego między innymi prezydent Vaclav Klaus.

PAP