jerzybuzekdublin-18 września br. przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek odwiedził Dublin. Spotkał się tam z ministrem spraw zagranicznych Irlandii, Michael Martinem oraz byłym przewodniczącym PE, Patem Coksem. Głównym powodem wizyty przewodniczącego europarlamentu w stolicy Irlandii było zbliżające się powtórne referendum w sprawie Traktatu Lizbońskiego. W czerwcowym głosowaniu społeczeństwo Irlandii odrzuciło projekt przyszłej konstytucji Unii Europejskiej, jako jedyny kraj ze stowarzyszonych w UE.

W swoim wystąpieniu, wygłoszonym w języku angielskim, przewodniczący podkreślał, że nie przyjechał po to, aby agitować za podpisaniem Traktatu, bo decyzja jest sprawą wewnętrzną Irlandii, i należy mieć dla niej szacunek. Zaznaczał jednak, że pragnie odpowiedzieć na najistotniejsze pytania i rozwiać wątpliwości Irlandczyków, ponieważ często brak świadomości i nieprawdziwe informacje są przyczyną ich sprzeciwu wobec dokumentu. Przekonywał także, że zbliżające się referendum nie może być traktowane jak ocena działań irlandzkiego rządu, lecz jak sprawa dotycząca przyszłości całej Unii Europejskiej. Na uwagę zasługuje fakt, że oprócz wyraźnego sprzeciwu Irlandii wobec postanowień lizbońskich, trzy kraje: Polska, Czechy i Niemcy Traktatu jeszcze nie ratyfikowały. Buzek nawiązując do tej sytuacji powiedział, że prezydent Lech Kaczyński zapewnił go, iż podpisze Traktat Reformujący z chwilą ratyfikowania go przez Irlandię. Do Polski nawiązywał kilkakrotnie, m.in. podczas rozmowy z przedstawicielami SIPTU – irlandzkich związków zawodowych, które sugerowały, że Traktat obniża prawa pracownicze. Buzek odpowiedział: – Traktat Lizboński nie podkopuje praw pracowniczych. Przeciwnie, umacnia je. Ruch Solidarności w Polsce popiera Kartę Praw Podstawowych w przekonaniu, że umacnia ona podstawowe prawa pracownicze i jest zgodna z nauką Kościoła.

W spotkaniu z Jerzym Buzkiem wzięli udział również przedstawiciele Polonii, m.in. Bogdan Węgrzynek z Polish American Youth, Sławomir Norberczak z Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego, a także reprezentanci Irish Polish Society z Janem Kamińskim na czele. Było to jedno z pierwszych spotkań naszego przedstawiciela w Unii Europejskiej, na którym pojawili się Polacy żyjący za granicą. Były premier Polski w prezencie od przedstawicieli Polonii otrzymał upominek wraz z życzeniami „powodzenia na trudnej drodze reprezentowania Polski i Unii Europejskiej w świecie”.

Monika Lewińska i Bogdan Węgrzynek

jerzybuzekdublin3buzek-2