12-wrzesnia-dolaryDeficyt budżetu Stanów Zjednoczonych w sierpniu pobił rekord wszech czasów: w ciągu tego miesiąca wyniósł 111,4 miliardów dolarów. Suma deficytu za 11 miesięcy bieżącego roku budżetowego wyniosła 1,378 biliona dolarów. Rok budżetowy w USA kończy się we wrześniu.

Dane o rekordowej wysokości deficytu podał Departament Skarbu USA.

Według ogłoszonej w końcu sierpnia rządowej prognozy, deficyt budżetu w całym bieżącym roku finansowym ma sięgnąć kwoty 1,58 biliona dolarów. To 11,2 proc. rocznego Produktu Krajowego Brutto USA.

Nowy rok budżetowy 2009/2010 rozpoczyna się 1 października.