25-lipca-adwokatNiestety, występują i takie wypadki przy pracy na skutek których pracownik traci życie.  W tych nieszczęśliwych przypadkach świadczenia są wypłacane współmałżonkowi i dzieciom pracownika.  Jeżeli chodzi o dzieci pracownika, świadczenia wypłacane są aż do ukończenie 18 roku życia, lub nawet do 25-ego roku życia, jeżeli dziecko kontynuje naukę w pełnym wymiarze godzin.  Jeżeli dziecko jest fizycznie lub psychicznie upośledzone, świadczenia są wypłacane przez okres trwana tego upośledzenia.

Jeżeli zmarły pracownik pozostawi tylko współmałżonka, który ponownie wychodzi za mąż lub żeni się, taki współmałżonek ma prawo do otrzymania wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości równej świadczeń za dwa lata.  Prawa takiego współmałżonka do innych świadczeń wygasają.

Jeżeli pracownik nie ma współmałżonka i dzieci to świadczenia są wypłacane rodzicom, pod warunkiem, że byli oni na utrzymaniu zmarłego pracownika.

Jeżeli zmarły pracownik nie pozostawił współmałżonka, dzieci ani rodziców, którzy polegali na jego dochodzie, świadczenia wypłacane mogą być innej osobie, która w prznajmniej 50% polegała na dochodzie zmarłego pracownika w czasie jego śmierci.

Minimalna wysokość tygodniowych świadczeń nie może być niższa niż 50% stanowych średnich tygodniowych zarobków (tzw. SAWW), jakkolwiek świadczenia te ulegają obniżeniu w przypadku osób tylko częściowo zależnych materialnie od zmarłego pracownika.

Maksymalna wysokość tygodniowych świadczeń nie może być wyższa niż 133 1/3 % stanowych średnich zarobków tygodniowych (SAWW).

W razie zaistnienia jakichkolwiek pytań dotyczących wypadków przy pracy,wypadków samochodowych, błędów w sztuce lekarskiej, innych nieszczęśliwych wypadków, kontraktów, wykroczeń ruchu dogowego lub innych pytań natury prawnej, prosimy o kontakt pod jeden z podanych niżej numerów telefonów.  Również udzielamy darmowych porad prawnych w każdą środę między 5:30 i 7:30 po południu pod adresem 636 S. Des Plaines River Road w Des Plaines (budynek US Financial-nieco na północ od skrzyżowania Des Plaines River Road i Dempster/Miner w Des Plaines).  Nasze usługi adwokackie świadczymy po rozsądnych cenach.

Boleslaw Gubernat

Attorney at Law

773-407-3625

[email protected]

MICHALSKI & GUBERNAT

636 S. Des Plaines River Rd.

Des Plaines, IL 60016

Martin B. Michalski

Attorney at Law

847-418-1684

[email protected]

MICHALSKI & GUBERNAT

636 S. Des Plaines River Rd.

Des Plaines, IL 60016