25-lipca-adwokat1Pan Andrzej pracował w “metalowej” fabryce na 20-tonowej prasie.  Praca była ciężka, a normy bardzo wygórowane.  W lecie w fabryce nie było klimatyzacji, a w zimie ogrzewanie nie działało najlepiej.  Pewnego gorącego letniego dnia, pod koniec zmiany Pan Andrzej był już bardzo zmęczony i spieszył się, aby wykonać swoją normę.  Przy zmianie materiału włożył obydwie ręce w prasę i przez nieuwagę uruchomił prasę przyciskiem nożnym.  Na skutek tego wypadku, Pan Andrzej na zawsze stracił obie ręce.  Pan Andrzej stał się trwale niezdolny do wykonywania swojej pracy.

Jedną z definicji jaką prawo pracy określa trwałą niezdolność do pracy jest kalectwo lub stan zdrowia prowadzący do całkowitej niezdolności do wykonywania jakiegokolwiek rodzaju pracy, na którą istnieje stałe zapotrzebownie na rynku pracy.  Druga definicja mówi, że trwała niezdolność do pracy jest związana z utratą obydwu dłoni, obydwu ramion, obydwu stóp, nóg, oczu lub jakichkolwiek dwóch z wyżej wymienionych części ciała.

W wypadku trwałej i całkowitej niezdolności do pracy powstałej na skutek wypadku w pracy świadczenia odszkodowawcze mogą być wypłacane dożywotnio.  Wysokość tych świadczeń wynosi 2/3 (66 2/3 %) średniej tygodniowej zarobków brutto pracownika.  Srednia ta jest obliczana na podstawie zarobków pracownika w roku poprzedzającym wypadek, z zachowaniem pewnych limitów przewidzianych w Ustawie o Odszkodowaniach Pracowniczych (Workers Compensation Act). Wysokość tych świadczeń nie może przekraczać 133 1/3 % średniej stanowej stawki tygodniowej za okres, w którym nastąpił wypadek. Z drugiej strony, minimalne tygodniowe świadczenia w takich sytuacjach nie mogą być niższe niż 50% średniej stanowej stawki tygodniowej za okres wypadku.

W razie zaistnienia jakichkolwiek pytań dotyczących wypadków przy pracy, wypadków samochodowych, błędów w sztuce lekarskiej, innych nieszczęśliwych wypadków, kontraktów, wykroczeń ruchu dogowego lub innych pytań natury prawnej, prosimy o kontakt pod jeden z podanych niżej numerów telefonów. Również udzielamy darmowych porad prawnych w każdę środę między 5:30 i 7:30 po południu pod adresem 636 S. Des Plaines River Road w Des Plaines (budynek US Financial-nieco na północ od skrzyżowania Des Plaines River Road i Dempster/Miner w Des Plaines).  Nasze usługi adwokackie świadczymy po rozsądnych cenach.

Boleslaw Gubernat

Attorney at Law

773-407-3625

[email protected]

MICHALSKI & GUBERNAT

636 S. Des Plaines River Rd.

Des Plaines, IL 60016

Martin B. Michalski

Attorney at Law

847-418-1684

[email protected]

MICHALSKI & GUBERNAT

636 S. Des Plaines River Rd.

Des Plaines, IL 60016