5-czerwca-emigranciW Polsce spada zainteresowanie osobami powracającymi z zagranicy. Polskie firmy zatrudniają je coraz mniej chętnie.

Dostępność pracowników poprawiła się w porównaniu z 2008 rokiem. Spada odsetek firm deklarujących problem braku kandydatów do pracy. Dla ponad połowy z nich zmniejszył się problem braku kadr – czytamy w raporcie firmy doradczej KPMG i Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych PKPP Lewiatan.

Autorzy raportu piszą, że większość pracodawców w Polsce ostrożnie podejmuje decyzje o redukcji kadr. Prawie 70% ankietowanych przedsiębiorstw deklarowała zwolnienia w okresie jesień 2008 roku-wiosna 2009 roku na poziomie nie większym niż 5% personelu.

Z raportu wynika też, że dwóch na pięciu ankietowanych przedstawicieli firm nie odczuwa nadmiaru ani niedoboru kadr. Pozostali pracodawcy uczestniczący w badaniu deklarują przede wszystkim brak specjalistów i kadry technicznej (odpowiednio 23% i 29% wskazań), a także nadwyżkę pracowników administracyjnych i robotników niewykwalifikowanych (21% i 29% wskazań).

W opinii pracodawców powroty Polaków z zagranicy w poszukiwaniu pracy pozytywnie wpłyną na funkcjonowanie rynku pracy w Polsce. W opinii przeważającej większości respondentów badania będzie to wpływ na wzrost mobilności przestrzennej pracowników (52%), uelastycznienie form zatrudnienia (40%) oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadr (43%).

A jaka jest polityka pracodawców wobec takich osób? Firmy nie zatrudniają ich chętniej niż pozostałych kandydatów. Z roku na rok spada zainteresowanie przedsiębiorstw zatrudnianiem osób powracających z zagranicy. Wiosną 2009 roku aż 80% badanych firm nie zdecydowało się na pozyskanie pracownika z tej grupy kandydatów.

Bartosz Dyląg

hotmoney.pl