25-lipca-starosc193 mieszkańców Małopolski skończyło sto lat. Małopolanie są na pierwszych miejscach w kraju pod względem średniej długości życia – pisze “Dziennik Polski”.

Pod względem ilości wiekowych osób Małopolska ustępuje tylko Mazowszu. Jednak o jakości życia w regionie świadczy nie ilość mieszkańców, którzy przekroczyli symboliczną granicę wieku. Także średnia długość życia jest tu imponująca. Mężczyźni mieszkający w Małopolsce żyją przeciętnie o półtorej roku dłużej niż przeciętny mieszkaniec Polski – odpowiednio 72,9 i 71,3 lat. Tutaj wyższą średnią mogą pochwalić się jedynie panowie z Podkarpacia.

Również panie, które przeciętnie dożywają wieku 80,9 lat przekraczają średnią krajową o 9 miesięcy. Małopolski wynik śrubują mieszkanki podregionu nowosądeckiego, ze średnią 81,2 dorównują polskiemu rekordowi.

“Dziennik Polski”