20-lipca-berlinTylko co czwarty mieszkaniec b. NRD czuje się “prawdziwym”, zintegrowanym, obywatelem RFN. 25 proc. Ossi uważa, że stracił na zmianach po 1989 roku i na zjednoczeniu Niemiec. To wnioski z badań bilansujących 20 lat po upadku muru berlińskiego z perspektywy wschodnioniemieckiej.

Jak poinformował Gunnar Winkler, przewodniczący organizacji socjalnej “Volkssolidaritaet”, która zleciła badania, Ossi zadowoleni są przede wszystkim z poprawy możliwości związanych z konsumpcją, podróżowaniem, lepszych warunków mieszkaniowych oraz wolności.

Z kolei dochody, system ochrony zdrowia, bezpieczeństwo i sprawiedliwość socjalna, jak również zrównanie standardów życia oceniane są negatywnie lub sceptycznie.

38 proc. Niemców z landów wschodnich uważa, że skorzystało na zmianach minionego dwudziestolecia, 30 proc. twierdzi, że ani nie skorzystało, ani nie straciło, 23 procent uważa, że ich sytuacja się pogorszyła.

W 2009 r. tylko 32 proc. mieszkańców wschodnich Niemiec oceniło swą sytuację gospodarczą jako dobrą. W 1999 r. odsetek ten wynosił 47 proc. – powiedział Winkler. Ponad połowa pytanych obawia się, że za pięć lat ich sytuacja jeszcze się pogorszy.

Tylko 19 proc. nie dostrzega istotnych różnic w poziomie życia pomiędzy wschodem a zachodem Niemiec. Natomiast dla 53 proc. badanych różnice te są tak duże, że dopiero za kilkadziesiąt lat uda się je przezwyciężyć.

Sytuacja gospodarcza i status socjalny wpływają również na niskie u większości Niemców na wschodzie poczucie, że są pełnowartościowymi i zintegrowanymi obywatelami RFN; jedynie 25 proc. deklaruje, że czuje się “prawdziwymi obywatelami RFN”.

10 proc. badanych chciałoby z kolei nadal żyć w NRD; wśród bezrobotnych odsetek ten sięga 26 proc. Prawie połowa respondentów (44 proc.) oceniła, że są zadowoleni ze swego życia.

Niepokój autorów sondażu budzi nastawienie mieszkańców wschodnich Niemiec wobec cudzoziemców. Jak powiedział Winkler, 40 proc. pytanych ma negatywny stosunek do obcokrajowców, choć stanowią oni niewielki odsetek społeczeństwa wschodnich landów.

Autorzy opracowania z Centrum Badawczego Nauk Społecznych Berlina i Brandenburgii przeprowadzili wywiady z 1900 mieszkańcami wschodnich landów Niemiec.

PAP