15-lipca-zdrowie-ccProjekt reformy systemu ochrony zdrowia opracowany przez Demokratów w Izbie Reprezentantów przewiduje dodatkowy podatek od najzamożniejszych Amerykanów w wysokości 5,4 proc. dla osób o dochodach powyżej $350 000 rocznie.

Opodatkowanie ich pozwoliłoby, w zamyśle autorów projektu, sfinansować ogromne koszty reformy, której celem jest zapewnienie ubezpieczenia medycznego niemal wszystkim Amerykanom i obniżenie kosztów leczenia. Obecnie prawie 50 milionów mieszkańców USA nie ma żadnego ubezpieczenia.

Wprowadzenie projektu w życie oznaczałoby jednak, że w połączeniu z już obowiązującymi podatkami – które dla najbogatszych wzrosną po wygaśnięciu w przyszłym roku ważności obniżek podatkowych uchwalonych za rządów prezydenta George’a Busha – najwyższy próg podatkowy w USA wzrósłby do 45 procent.

Po obniżkach w ostatniej dekadzie najbogatsi Amerykanie płacą tylko 23-procentowy podatek, przy czym ich udział w łącznych dochodach brutto podwoił się w ciągu ostatnich ponad 20 lat z 11 do 22 procent.

Argumentują, że “najzamożniejsi” to w dużej części właściciele drobnych przedsiębiorstw deklarujący dochody swych firm jako prywatne i płacący już wysokie podatki. Podwyżka skłoni ich – twierdzą – do ukrywania dochodów w rajach podatkowych zamiast inwestowania oszczędności, co byłoby niepożądane w czasie recesji.

Alternatywą dla obciążenia bogaczy kosztami reformy jest opodatkowanie świadczeń zdrowotnych otrzymywanych przez Amerykanów głównie od ich pracodawców, ponieważ większość ubezpiecza się w swoim zakładzie pracy.

Reforma musi kosztować, ponieważ zakłada obowiązek ubezpieczenia się nałożony na wszystkich obywateli. Tych jednak, których nie stać na sfinansowanie drogiej polisy w prywatnych ubezpieczalniach, gdzie ubezpiecza się przeważająca większość Amerykanów, trzeba będzie subwencjonować. Dotacje mają fundować firmy prywatne i państwo.

PAP