13-lipca-katolicyWarszawski Instytut Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego spytał na początku maja blisko 1400 osób powyżej 18. roku życia o ich zwyczaje religijne. Na podstawie odpowiedzi powstał aktualny obraz polskiej religijności.

Są głęboko wierzący, regularnie uczestniczący w mszach, zdecydowanie odrzucający niewierność, ale podzieleni w kwestii antykoncepcji, rozwodów i in vitro – informuje TVN24.

Ośmiu na dziesięciu Polaków twierdzi, że głęboko wierzy w Boga. Niewiele mniej uważa się za praktykujących. Księdza przyjmuje w domu aż 92 proc. Natomiast w cotygodniowej, niedzielnej mszy uczestniczy dwie trzecie z nas.

Z badań tych wynika, że utrzymuje się tendencja do przestrzegania przekazywanych z pokolenia na pokolenie praktyk i zwyczajów związanych z pobożnością. Zwyczaje dotyczące Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy przestrzegane są przez 98 proc. Polaków, a tradycja udziału w uroczystościach ku czci zmarłych przez 96,1 proc. – donosi portal stacji.

Ośmiu na dziesięciu dorosłych Polaków twierdzi, że wypełnia zalecenia Dekalogu. Aż 9 na 10 odrzuca niewierność małżeńską. W sprawach aborcji, eutanazji czy in vitro jesteśmy już bardziej liberalni.

Osób przeciwnych aborcji jest 67,9 proc., homoseksualizmowi 61,9 proc., eutanazji 60,5 proc, rozwodom 55,5 proc. a zapłodnieniu in vitro 38,5 proc. Połowa z dorosłych Polaków akceptuje środki antykoncepcyjne.

Z powyższego wynika, iż polscy katolicy dość wybiórczo podchodzą do zasad, które propaguje Kościół. Z drugiej strony widać, że Polacy wciąż są w swojej zdecydowanej większości nietolerancyjni.