13-lipca-kawalerKAWALER:

Ptak przelotny, dzieci swoje podrzuca innym i wówczas zmienia miejsce pobytu. Jest trudny do chwycenia w sidła.

STARY KAWALER:

Grzyb jadowity o gorzkim smaku. Żyje przeważnie sam lub w symbiozie z pruchawką pospolitą.

MĄŻ:

Zwierzę domowe z gatunku leniwców. Ze względu na dużą żarłoczność w warunkach domowych przynosi duże straty. W hodowli nieopłacalny. Pochodzenie – skrzyżowanie trutnia z padalcem.