9-lipca-dziadekWybrał się dziadek ze wsi

w odwiedziny do dzieci i wnuków

zamieszkałych w mieście.

Rodzina, aby posmakował trochę wielkiego świata

wysłała go do teatru.

Po powrocie ze spektaklu,

najbliżsi pytają o wrażenia.

– No i jak, podobało się dziadkowi w tym teatrze?

– Nawet bardzo, a już najbardziej na końcu,

kiedy dawali płaszcze. Wziąłem trzy!