6-lipca-pozadanieNie

pożądaj

żony

bliźniego

swego

….

nadaremno