2-lipca-smiech-ccTen

się

śmieje

ostatni

kto

wolno

kojarzy