30-czerwca-michael-jackson
Odnaleziono testament Michaela Jacksona sporządzony w 2002 roku. Według “Wall Street Journal”, w testamencie król popu nie uwzględnił swego ojca – Josepha Jacksona. Majątek ma być podzielony między matkę Michaela – Katherina, trójkę jego dzieci i jedną bądź kilka organizacji charytatywnych.

Michael Jackson w chwili śmierci miał długi sięgające $500 milionów. Jednakowoż całość jego majątku ocenia się na $700 milionów. Znaczną część dochodów Jacksona stanowiły udziały w Sony/ATV Music Publishing.

Wykonawcami testamentu są prawnik John Branca i menedżer John McClain. Branca w latach 1990-2006 był głównym adwokatem Jacksona. Ciekawostka: prawnik został ponownie zatrudniony przez króla popu na tydzień przed jego śmiercią.

Sprawa testamentu Michaela Jacksona nie jest tak oczywista, jakby się mogło wydawać. Rzeczony z 2002 roku prawdopodobnie stanowi ostatnią wolę supergwiazdy muzyki. Niemniej, od czas jego śmierci, czyli od ubiegłego czwartku, już pojawił się  jeden, ponoć spisany wcześniej testament. Podejrzewa się, że mogą istnieć nawet dwa takie dokumenty.