US Visa
Polakom będzie jeszcze trudniej wjechać do Stanów Zjednoczonych. Podróżnym, którzy choć raz w życiu przedłużyli pobyt w tym kraju, a potem zataili ten fakt przed konsulem, Amerykanie dożywotnio odmówią wydania wizy.

Amerykanie rozbudowują swoje bazy danych i dzięki temu udoskonalają kontrole na granicy. Jeszcze w lutym Ambasada USA w Polsce informowała, że osoby, które kiedykolwiek przekroczyły czas dozwolonego pobytu w USA, nie zostaną wpuszczone na terytorium tego kraju. Teraz idą jeszcze dalej.

Ten podróżny, który przed laty opóźnił swój wyjazd choćby o jeden dzień, będzie miał automatycznie unieważnioną nową wizę w paszporcie.

Najpoważniejsze konsekwencje czekają jednak tych Polaków, którzy zatają przed konsulem lub urzędnikiem imigracyjnym informację o niegdyś przedłużonym pobycie. Jak informuje placówka, będzie to uznane za „świadome wprowadzenie w błąd” i doprowadzi do dożywotniej odmowy wydania wizy.

il

dziennik.pl