11-czerwca-titsBiust

– ozdoba

czy ciężar?

Gdyby

ozdoba

– kobiety

nosiłyby

go na wierzchu,

gdyby ciężar

– na plecach