9-czerwca-kobieta1Kobietę

znacznie

łatwiej

rozebrać

wbrew

jej woli,

niż

ubrać

zgodnie

z jej życzeniem