6-czerwca-d-day-cc

W północnej Francji dzisiaj odbywają się uroczystości upamiętniające wydarzenie, które w dużej mierze zadecydowało o losach II wojny światowej. Lądowanie aliantów w Normandii miało miejsce dokładnie 65 lat temu.

Celem lądowania w Normandii (zwanego D-Day) 6 czerwca 1944 r. było otwarcie drugiego frontu przeciwko Niemcom w Europie Zachodniej. W skład sił desantowych wchodziły przede wszystkim wojska amerykańskie i brytyjskie. Jednak udział w desancie brała również dywizja pancerna gen. Maczka, która odegrała ważną rolę w wyzwalaniu Francji, m.in. w bitwie pod Falaise.

W sobotnich uroczystościach wzięli biorą m.in. amerykański prezydent Barack Obama, brytyjski premier Gordon Brown, książę Karol oraz premier Kanady Stephen Harper. Nie zabrakło oczywiście prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy’ego i francuskiego premiera Francois Fillona.

Z pewnym niesmakiem spotkał się brak wśród zaproszonych gości przywódców krajów, które też wchodziły w skład koalicji antyhitlerowskiej, m.in. Polski.