5-czerwca-rosjaCzy to w carskiej Rosji, czy też w komunistycznym Związku Radzieckim – nigdy nie było tam demokracji. Wbrew temu, co twierdzą obecne władze na Kremlu, wciąż w Rosji rządzi się w sposób dyktatorski. Potwierdza to raport przygotowany przez fundację Freedom House i rozgłośnie Radio Wolna Europa, Radio Liberty i Radio Wolna Azja, który wymienia pięć “autorytarnych reżimów XXI wieku”: Rosję, Chiny, Iran, Pakistan i Wenezuelę.

Unowocześniły one swoje represyjne metody i osłabiają demokrację w nowy i wyrafinowany sposób. Starają się wpoić swoim społeczeństwom wypaczone pojęcia demokracji. Używają też nowoczesnych technik tłumienia przepływu informacji w internecie – piszą autorzy raportu.

Dodatkowo, według raportu, kraje te cechuje udzielanie pomocy
dla zagranicy bez stawiania warunków w zamian za “nie wtrącanie się w wewnętrzne sprawy” innych krajów.

Starają się one również zakłócać działalność popierających demokrację organizacji jak Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). Natomiast na forum ONZ tworzą koalicje paraliżujące krytykę autorytaryzmu i blokowania sankcji za działania sprzeczne z normami międzynarodowymi – podkreśla Freedom House.

Jak zauważają badacze z Freedom House, poza Pakistanem, wszystkie reżimy prowadzą politykę wrogą wobec Waszyngtonu lub są z nim skonfliktowane.