5-czerwca-usa-economy528735Czy to pierwsze oznaki końca recesji? W USA rośnie wydajność
pracy, a spada liczba bezrobotnych. Departament Pracy poinformował, że wydajność pracy poza rolnictwem wzrosła w pierwszym kwartale o 1,6%. Produkcja spadła o 7,6%, a liczba przepracowanych godzin o 9%, najwięcej od 1975 roku. Podane wyniki są pewną nadzieją dla gospodarki amerykańskiej. Jest szansa na wzrost konsumpcji, co pociągnęłoby za sobą całą gospodarkę – informuje strona internetowa bloomberg.com.

Liczba Amerykanów pobierających zasiłek spadła w tygodniu zakończonym 30 maja o 15 tysięcy do 6,74 mln. To pierwszy spadek tej liczby od stycznia. Z kolei liczba nowych bezrobotnych spadła w tym okresie o 4 tysiące i wyniosła 621 tysięcy. Jest tym samym najniższa od początku maja. Ekonomiści prognozowali, że liczba “nowych bezrobotnych” spadnie do 620-625 tysięcy.

hotmoney.pl, meritum.us