1-czerwca-kobietaKobiety

nie

można

zmienić?

Można

zmienić

kobietę,

ale to

niczego

nie zmienia.