29-maja-depressed-woman

Komplement

powiedziany

kobiecie

na

trzeźwo

liczy

się

podwójnie.