28-maja-chrapania

Prawdziwy

dżentelmen

przestaje

chrapać,

gdy

śni

mu

się

dama.