22-maja-majteczki

Damskie

majteczki

może

nie są

najlepszą

rzeczą

pod słońcem,

ale jest

im do tego

bardzo blisko.