20-maja-optimista

Optymiści

wierzą,

że świat

stoi

przed

nimi

otworem.

Pesymiści

wiedzą,

gdzie

ma ten otwór.