19-maja-lalallallalla_matematyka_2784106

Matematyka

jest

jak

kobieta.

Trzeba

ją umieć

wykorzystać,

a nie

zrozumieć.