16-maja-rainbowJak

mawiają

daltoniści:

Życie

jest

jak

tęcza:

raz

białe,

raz

czarne.