25-stycznia-jp2-scan-1Za uznaniem heroiczności cnót Jana Pawła II opowiedziała się komisja teologów, która zebrała się w środę w watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. To ważny, jeden z ostatnich etapów procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II.
Decyzja komisji oznacza przejście do kolejnej fazy procesu beatyfikacyjnego papieża z Polski.

Nieznane są żadne szczegóły posiedzenia komisji. Wiadomo jedynie, że środowa narada trwała krótko. To zaś oznacza, że nie doszło do żadnych kontrowersji, które spotkanie mogłyby przedłużyć.

Teologowie wypowiedzieli się w czwartą rocznicę ogłoszenia decyzji Benedykta XVI o natychmiastowym otwarciu procesu i w 28. rocznicę zamachu na polskiego papieża. Wśród dziewięciu teologów jest jeden Polak. Ich nazwiska, podobnie jak wszystkie sprawy dotyczące szczegółów procedury kanonicznej, utrzymywane są zgodnie z wymogami w dyskrecji.

Komisja dyskutowała nad kluczowym dokumentem procesu beatyfikacyjnego – positio, zawierającym opracowaną dokumentację między innymi zeznań świadków kolejnych etapów życia polskiego papieża.

Teolodzy już wcześniej złożyli na piśmie swoje opinie na jego temat.

Opowiadając się za uznaniem heroiczności cnót teolodzy postanowili zatem przekazać sprawę beatyfikacji komisji kardynałów i biskupów z Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Być może zbiorą się oni jeszcze przed wakacjami.

Kardynałowie przedstawią wynik swych prac papieżowi; wtedy brakować już będzie tylko jego podpisu pod dekretem, umożliwiającym beatyfikację.

Jednocześnie trwa analiza dokumentacji, zebranej w sprawie cudu przypisywanego wstawiennictwu Jana Pawła II.