11-maja-mortgage-fraudO pewnym poluzowaniu blokady kredytowej mówi się w Stanach Zjednoczonych. Generalnie pozytywne wyniki testów wrażliwości wzmocniły zaznaczającą się od kilkunastu tygodni skłonność banków do podejmowania nieco większego ryzyka.

Udowodnił to ostatni sondaż przeprowadzony przez urzędników Rezerwy Federalnej w departamentach kredytowych banków. W I kwartale po raz drugi z rzędu spadła liczba banków, które zacieśniały standardy kredytowania. Odsetek banków deklarujących taki zamiar na bieżący kwartał podniósł się, ale jest wyraźnie niższy niż miało to miejsce w rekordowym jak dotychczas IV kwartale ubiegłego roku.Wciąż więcej banków zacieśnia kryteria kredytowania, niż je łagodzi, jednak nie musi to być zła wiadomość dla gospodarki.

Analitycy firmy doradczej Capital Economics wskazują, że wyniki badań – jeśli je traktować jako wskaźniki wyprzedzające – sugerują wprawdzie spadek inwestycji, ale w mniejszym tempie, niż obserwowane w tej chwili.

Podobnie praktyki banków kredytujących budownictwo komercyjne mogą wskazywać na wyhamowanie obserwowanych w tym sektorze spadków. Co ważne, sondaż pokazał, że bardzo mocno wzrosło w tym kwartale grono Amerykanów, którzy interesują się wzięciem kredytu hipotecznego, a więc i zakupem domu. Popyt skoczył po raz pierwszy od 2005 r.