Mideast Jordan PopeDo pojednania między chrześcijanami a Żydami wezwał Benedykt XVI w Jordanii podczas krótkiego pobytu na górze Nebo – w miejscu, z którego – według Starego Testamentu – Mojżesz zobaczył Ziemię Obiecaną i poprowadził tam swój naród. – Chrześcijanie i muzułmanie muszą wspólnie szukać tego, co prawe i sprawiedliwe – podkreślił papież w meczecie króla Husajna w Ammanie, najsłynniejszym meczecie w Jordanii. Dziewięć lat temu na górze Nebo był Jan Paweł II, dziś Benedykt XVI podąża śladami swego wielkiego poprzednika.

Benedykta XVI przywitał przełożony zakonu franciszkanów. Kustosz miejscowego klasztoru ojciec Fabian Adkins odczytał fragment Biblii opowiadający o tym, jak Mojżesz przyszedł na górę Nebo.

W krótkim przemówieniu papież podkreślił, że tradycja pielgrzymowania do Ziemi Świętej przypomina o nierozerwalnych związkach Kościoła z Żydami. – Od początku Kościół wspomina w liturgii wielkie postaci Patriarchów i Proroków jako znak jedności obu Testamentów. Niech nasze dzisiejsze spotkanie w miłości do Świętych Ksiąg wzmocni w nas pragnienie pojednania między chrześcijanami a Żydami, we wzajemnym szacunku i we współpracy w pokoju – powiedział papież.

Po modlitwie papież przeszedł na specjalną platformę widokową, skąd patrzył na Izrael.

– A teraz pozwólcie mi popatrzeć – poprosił papież Benedykt XVI tłum fotoreporterów i operatorów kamer, którzy otoczyli go na górze Nebo. Po długiej „sesji zdjęciowej” zapragnął spokoju i poprosił o chwilę skupienia, by w ciszy mógł podziwiać malowniczą panoramę – widok na Ziemię Świętą, między innymi na Jerozolimę. Dokładnie tak samo wyglądała tutaj dziewięć lat temu wizyta Jana Pawła II.

Z góry Nebo, położonej około 40 kilometrów od Ammanu, Benedykt XVI udał się do Madaby, gdzie poświęcił kamień węgielny na budowie uniwersytetu Patriarchatu Łacińskiego. Mówił tam o tolerancji i pokoju.

Benedykt XVI odwiedził meczet króla Husajna w Ammanie. W największym i najsłynniejszym meczecie w Jordanii modlił się i wygłosił przemówienie do muzułmanów.

Jordański książę Ghazi Bin Muhammed podziękował Benedyktowi XVI za wyjaśnienie jego słynnego wykładu z Ratyzbony z 2006 roku. Z kolei papież wezwał muzułmanów i chrześcijan do wspólnego przeciwstawienia się przemocy. Wizyta w meczecie króla Husajna była jednym z najważniejszych punktów pielgrzymki papieża do Ziemi Świętej. Część muzułmanów żądała, by Benedykt XVI raz jeszcze przeprosił za słowa z Ratyzbony. Papież cytował wówczas jednego ze średniowiecznych filozofów, który pisał, że islam jest religią przemocy. Podczas sobotniej wizyty w meczecie jordański książę Ghazi Bin Muhammed mówił, że ówczesne słowa papieża skłoniły wielu muzułmanów do refleksji.

Do Jordanii, która jest pierwszym etapem jego pielgrzymki do Ziemi Świętej, papież przybył w piątek. Powitali go król Abdullah II i królowa Rania. Benedykt XVI odwiedzi również Izrael i Autonomię Palestyńską. To najbardziej wyczekiwana, najtrudniejsza z dotychczasowych podróży głowy Kościoła katolickiego. Trasa tygodniowej pielgrzymki wiedzie śladami Jana Pawła II. Podróż rozpoczęła się w Jordanii, a zakończy w Izraelu.