7-maja-co-operativebankKondycja finansowa amerykańskich banków jest lepsza niż się obawiali inwestorzy i może nie będą już potrzebowały ratujących je przed upadłością dalszych pożyczek z budżetu – ogłosił w raporcie rząd USA.

Raport to tzw. próba stresu, czyli sprawdzian, jak banki są odporne na ewentualne straty z powodu przyszłych niespłaconych pożyczek.

Okazuje się, że z 19 banków będących przedmiotem raportu, przechowujących 2/3 depozytów bankowych w USA, niemal wszystkie mają obecnie dość funduszy na przetrwanie recesji, chociaż niektóre będą potrzebowały dodatkowego kapitału na pokrycie ewentualnych strat. Niekoniecznie jednak znowu od rządu – przewiduje się, że będą mogły zebrać ten kapitał, sprzedając swoje udziały lub część aktywów.

Z największych banków Goldman Sachs, Metlife, PNC Financial Services, Bank of New York Mellon i JPMorgan Chase nie będą – według rządu – potrzebowały dodatkowego kapitału. Administracja ma wszakże domagać się zgromadzenia nowego kapitału od takich wielkich banków jak Citigroup Inc., Wells Fargo & Co., Bank of America Corp. i Morgan Stanley.

W sumie będą one potrzebowały łącznie co najmniej 65 miliardów dolarów, a może nawet prawie 100 mld dolarów.

Oczekiwano, że będzie to kwota znacznie większa, i stąd przecieki z raportu w środę spowodowały wzrost optymizmu wśród inwestorów.

tvp.info