7-maja-sen_

Człowiek

30% swego

życie

przesypia;

przez

pozostałe

70% marzy,

żeby

się

wreszcie

wyspać.