30-kwietnia-ue07Kolejna granica została przekroczona. Stary Kontynent pogrąża się w recesji. Choć Polacy mają powody do umiarkowanego optymizmu, nie można tego samego powiedzieć o na przykład Hiszpanach, u których bezrobocie sięga 17%. W całej Unii Europejskiej, według najnowszych danych Eurostatu, odsetek ten wyniósł 8,9%, co oznacza, że bez pracy pozostaje już aż 20 milionów Europejczyków.

Według prognoz Brukseli w tym roku pracę straci około 3,5 miliona mieszkańców UE. W samej strefie euro w ciągu ubiegłego miesiąca ubyło prawie pół miliona miejsc pracy – tam analitycy do końca roku spodziewają się 10-procentowego bezrobocia. Szczególnie mocno może
ono dotknąć młodych ludzi poniżej 25. roku życia, którzy nie będą mogli znaleźć pierwszej pracy.

Jednak mieszkańcy krajów spoza strefy euro też nie mają zbyt wielu powodów do zadowolenia. Kryzys widać przede wszystkim na Litwie, Łotwie i Estonii, gdzie bezrobocie może wkrótce wzrosnąć do poziomu hiszpańskiego.

Karol Karpiński

hotmoney.pl