10-kwietnia-wielki_piatek_2944

W Kościele katolickim jest to dzień powagi, skupienia i postu. W Wielki Piątek jest odprawiana liturgia Męki Pańskiej, podczas której adoruje się krzyż, klękając przed nim, jak przed Najświętszym Sakramentem.

W Rzymie papież Benedykt XVI będzie przewodniczył nabożeństwu Drogi Krzyżowej w Coloseum, po którym wygłosi słowo do wiernych i udzieli błogosławieństwa.

Kościół w Wielki Piątek nie celebruje smutku. Tajemnica krzyża łączy się bowiem ściśle ze Zmartwychwstaniem Chrystusa. Pierwsi chrześcijanie już w 3. wieku śpiewali hymn, w którym krzyż jest nazwany “drzewem zbawienia”. Kościół wierzy, że ostatnim słowem Boga i historii nie jest śmierć i przemoc, lecz życie i wolność.

Na zakończenie liturgii, Najświętszy Sakrament przenosi się do Grobu. Wystawiona zostaje monstrancja z Hostią, okrytą białym, przezroczystym welonem. Symbolizuje to zdjęcie z krzyża i pogrzeb Chrystusa.

W Wielki Piątek wiernych obowiązuje zachowanie ścisłego postu. Ołtarze w tym dniu są pozbawione obrusów, puste tabernakulum jest otwarte, wygasza się wieczną lampkę.